عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
25

ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی

23 آذر 1396 علوم اجتماعی، روانشناسی
منتظر برگزاری
24

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران ، معماری و شهرسازی

27 آذر 1396 فنی مهندسی
منتظر برگزاری
23

دومین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه درعلوم انسانی، مدیریت و اقتصاد

16 شهریور 1396 مدیریت و حسابداری
منتظر برگزاری
22

دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژِی

16 شهریور 1396 فنی مهندسی
منتظر برگزاری
21

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

23 آذر 1396 فنی مهندسی
منتظر برگزاری
20

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

23 آذر 1396 مدیریت و حسابداری
منتظر برگزاری
14

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی،مدیریت،اقتصاد و حسابداری

27 تیر 1396 مدیریت و حسابداری
منتظر برگزاری
123

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی

18 تیر 1396 فنی مهندسی
منتظر برگزاری
13

فراخوان دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی مکانیک

16 شهریور 1396 فنی مهندسی
منتظر برگزاری
12

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران

25 شهریور 1396 مدیریت و حسابداری
منتظر برگزاری

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته