سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار درعلوم کشاورزی ومنابع طبیعی ایران

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار درعلوم کشاورزی ومنابع طبیعی ایران

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-تهران,مرکزهمایشهای توسعه پایدار

تلفن دبیرخانه : 021-77493604

ایمیل دبیرخانه : info@ntconf.ir

تاریخ برگزاری : 20 دسامبر 18

آخرین مهلت ارسال مقالات : 20/دی/1397

http://www.ntconf.ir

محورهای کنفرانس
الف: راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی :
1- علوم شيلات و آبزيان : تكثیر وپرورش آبزيان -صيد و بهره برداري – بهداشت و بيماريهاي آبزيان -كاربرد فناوريهاي نوين در علوم شيلات و آبزيان – آبزي پروري و توسعه پايدار
2- علوم دام و دامپزشكي : تغذيه دام و طيور – فيزيولوژي ، ژنتيك و اصلاح نژاد دام و طيور – بهداشت ، ايمني و بيماريهاي دام و طيور – نقش مجتمع هاي دامپروري در توسعه پايدار كشاورزي – كاربرد فناوريهاي نوين در علوم دامي – علوم دامي و توسعه پايدار
3- توليدات گياهي : مديريت باغ ، پارك و تكثير و پرورش نهال و بذر – گياهشناسي و گياهان دارويي – مباحث مربوط به علوم زراعت و اصلاح نباتات – كابرد فناوري هاي نوين در علوم گياهي علوم گياهي و توسعه پايدار
4- مديريت ، ترويج ، اقتصاد در بخش كشاورزي : صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي – تحقيقات ، آموزش ،اقتصاد و ترويج كشاورزي – بهره وري و موانع اشتغال در بخش كشاورزي كاربرد فناوريهاي نوين در بخش كشاورزي -نظام بيمه اي و نظام بانكي محصولات كشاورزي و توسعه پايدار

ب: راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی :
1- جنگل و مرتع : علل و عوامل تخريب جنگل ها و مراتع – روش ها و رويكرد هاي نوين مديريت پايدار جنگل ها و مراتع – سياست گذاري ، برنامه ريزي و مديريت منابع جنگلي – كاربرد فناوريهاي نوين در علوم جنگل و مرتع – جنگل ها و مراتع و توسعه پايدار
2 – آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك : آبخيزداري و استحصال آب باران – مديريت منابع آب و خاك – آبياري و زهكشي – كاربرد فناوريهاي نوين در علوم آبخيزداري و مديريت منابع آب – آبخيزداري ، مديريت منابع آب و توسعه پايدار
3- بيابان و بيابان زدايي : ارزيابي ، پايش ، مديريت و كنترل مناطق بياباني -فرسايش بادي و ريز گردها – كاربرد فناوري هاي نوين در مطالعات بيابانزدايي – بحران های زیست محیطی و گرد و غبار – بيابانزايي و توسعه پايدار
4- محیط زیست و توسعه پایدار : مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست – آلودگی های محیط زیست (آب، خاک ، هوا) – مدیریت پسماند، ارزیابی و آمایش سرزمین – کاربرد فناوریهای نوین در محیط زیست – نقش محیط زیست در توسعه پایدار

 

توضیحات: کنفرانس علوم کشاورزی