سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-شیراز

تلفن دبیرخانه : ۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹

ایمیل دبیرخانه : conf@khist.ir

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

http://www.csda.ir

محورهای کنفرانس

  • وسعه پایدار در مهندسی کشاورزی
  • تمامی محور های مرتبط با توسعه پایدار در مهندسی کشاورزی
  • توسعه پایدار در محیط زیست
  • تمامی محور های مرتبط با توسعه پایدار در محیط زیست
  • توسعه پایدار در منابع طبیعی
  • تمامی محور های مرتبط با توسعه پایدار در منابع طبیعی

کنفرانس مهندسی کشاورزی