اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری

اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری

قاره : آسیا

محل برگزاری : تهران-مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

تلفن دبیرخانه : 02188551823

ایمیل دبیرخانه : info@apmeaconf.com

آخرین مهلت ثبت نام : 26 آذر 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 24 آذر 1397

http://www.apmeaconf.com

کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

امروزه دستیابی به دانش و فناوری کلید رسیدن به موفقیت به حساب می‌آید. کشورهای توسعه یافته با به کارگیری دانش و فناوری مسیر پیشرفت و توسعه را برای خود هموار کرده‌اند. آنچه که در این بین همانند حلقه‌ای‌ گمشده است، وجود مدیریت در هماهنگ‌سازی امور و به نتیجه رساندن دستاوردهای علمی در قالب طرح‌های تجاری و در نهایت تولید ثروت است.

با نگاه به مسیر حرکت کشورهای پیشرفته در جهان، به اهمیت دانش مدیریت ,اقتصاد و حسابداری پی میبریم. کشورهایی که با استفاده از متدهای به روز مدیریتی، منابع مالی خود را افزایش دادهاند و به عنوان نتیجۀ طبیعی این امر، به اقتصاد و فناوری قدرتمند دست یافته اند. در حقیقت مدیریت، اقتصاد و تولید مانند حلقههای زنجیر به یکدیگر متصل هستند و نقص و کمبود در یکی از این زمینهها، به نقصان در دیگر جنبهها منجر خواهد شد. به همین دلیل تبادل دانش میان شاخه های اقتصاد، مدیریت و حسابداری اهمیت ویژه ای دارد. یکی از روش‌های نیل به این هدف، شرکت در کنفرانس‌های تخصصی معتبراست.

با برگزاری کنفرانس های معتبر علمی، پژوهشگران مختلف از دستاوردهای یکدیگر مطلع شده و تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند. به این ترتیب شرکت کنندگان از تجربیات و روشهای علمی نوینی آگاه میشوند و  امکان پیاده سازی آن متدها را در فرایندهای پژوهشی آتی فراهم میگردد.

محور های کنفرانس

محورهای مدیریت

· مدیریت بازرگانی

· مدیریت گردشگری و جهانگردی

· مدیریت صنعتی

· مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

· مدیریت اجرایی

· تحول در سیستم های مدیریت اطلاعات

· مدیریت و کارآفرینی

· چالش های فرا روی مدیریت و افق های نوین در مدیریت

· مدیریت بیمه

· یادگیری سازمانی

· مدیریت مالی

· سازماندهی و اصلاح روش ها و تشکیلات

· مدیریت استراتژیک

· بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی و مدیریت استعداد در مدیریت تحول

· مدیریت کسب و کار و تجارت الکترونیک

· مدیریت تعارض و چالش های رفتاری،نقش شایسته گزینی و شایسته پروری در تحول سازمان ها

· مدیریت دانش(KM)

· بازاریابی و بازارسازی

· مدیریت دولتی، مدیریت دولتی نوین (NPA)

· نقش مدیریت جهادی در همسویی سیاست های سازمان ها و برنامه های کلان کشور و افزایش تولیدملی

· مدیریت زمان در سازمان ها و شرکت ها

· مدیریت رفتار سازمانی

· توانمند سازی منابع انسانی، مدیریت بهره وری و عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

· مدیریت آموزش عالی

· مدیریت امور بانکی

· مدیریت شهری

· سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

· مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

· کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام

· مدیریت محیط زیست

· مدیریت رسانه و مدیریت امور فرهنگی

· مدیریت ریسک، مدیریت بحران

· مدیریت سرمایه فکری توسعه پایدار

· خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

· هوش هیجانی و هوش معنوی

· اخلاق حرفه ای و رضایتمندی شغلی و تحول نظام اداری

· مدیریت اسلامی

· ارزیابی عملکرد کارکنان

· و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت

محورهای اقتصاد

· اقتصاد

· اقتصاد خرد

· اقتصاد کلان

· اقتصاد سنجی

· رشد اقتصادی

· نظام های اقتصادی

· اقتصاد توسعه

· اقتصاد کشاورزی

· برنامه ریزی اقتصادی

· اقتصاد شهری

· اقتصاد انرژی

· و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد

محورهای حسابداری

· تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

· اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت

· ارزیابی استاندارد های بین المللی حسابداری

· حسابداری تلفیقی

· حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی

· حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن

· نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

· کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

· تولید و حسابداری مدیریت

· یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری

· استانداردهای حسابداری و حسابرسی

· نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

· نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی

 

توضیحات: کنفرانس ملی مدیریت،اقتصاد و حسابداری