اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق

اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران، کرمانشاه

تلفن دبیرخانه : 08334343244

ایمیل دبیرخانه : info@awpc2020.ir

تاریخ برگزاری : 11 تیر 1399

آخرین مهلت ارسال مقالات : 11 اسفند 1398

http://awpc2020.ir

محورهای کنفرانس
1- منابع آب، آب و فاضلاب و محیط زیست:
– آب های سطحی و زیرزمینی
– تاسیسات و سیستم های انتقال آب
– سد و شبکه
– طراحی و بهره برداری تاسیسات
– تصفیه خانه های آب و فاضلاب
– بررسی اثرات زیست محیطی

2- برق و انرژی:
– شبکه های توزیع
– پست های فشار قوی و خطوط انتقال
– تولید
– الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
– ریزشبکه ها و شبکه های هوشمند
– فناوری اطلاعات و ارتباطات
– مدیریت انرژی

 

کنفرانس صنعت آب و برق