سومین کنفرانس بین الملی یافته های نوین عمران و صنعت ساختمان ایران

سومین کنفرانس بین الملی یافته های نوین عمران و صنعت ساختمان ایران

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران تهران-دانشگاه تهران

تلفن دبیرخانه : 02122852707

ایمیل دبیرخانه : info@ircivilcom.ir

تاریخ برگزاری : 20و21 آذر

آخرین مهلت ارسال مقالات : 30 مهر97

http://ircivilcom.ir

محورهای کنفرانس
آموزش ؛ پژوهش و توسعه در حوزه صنعت راه و ساختمان
مجموعه مهندسی عمران – مهندسی سازه
بتن و محيط زيست: توسعه پايدار
مصالح شناسی در معماری
نظریات شهرسازی
علم و فناوری برای بهینه سازی فنی و اقتصادی صنعت ساختمان
مجموعه مهندسی عمران – راه و ترابری

 

توضیحات: کنفرانس مهندسی عمران