فراخوان هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

فراخوان هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

قاره : آسیا

محل برگزاری : دانشگاه شهرکرد

تلفن دبیرخانه : ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۳۰

ایمیل دبیرخانه : ۱۷hydroconf@gmail.com

تاریخ برگزاری : ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۵ شهریور

آخرین مهلت ثبت نام : ۱ شهریور ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

http://conf.sku.ac.ir/17hydro

محورهای هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

مهندسی رودخانه
روشهای عددی در مهندسی آب
مهندسی آب و فاضلاب
هیدرولیک دریا، سواحل و بنادر
محیط زیست در مهندسی آب
آبهای زیرزمینی، مدلسازی و بهرهبرداری
مدیریت سیستمهای منابع آب
سدها، سازهها و ماشینهای هیدرولیکی
HSE و پدافند غیرعامل در مهندسی آب
ابزارها و فناوریهای نوین در مهندسی آب
کاربرد RS و GIS در مهندسی آب
مدیریت سیلاب
هیدرولوژی، کلیماتولوژی و تغییرات اقلیم
نیروگاههای برقابی، طراحی و بهرهبرداری