دومین کنفرانس بین‌المللی محیط‌ زیست، انرژی و توسعه پایدار

دومین کنفرانس بین‌المللی محیط‌ زیست، انرژی و توسعه پایدار

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-تهران

تلفن دبیرخانه : 02166490178

ایمیل دبیرخانه : geodalamper@gmail.com

تاریخ برگزاری : 25 خرداد 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 5 خرداد 1397

http://geodalconf.ir

محورهای دومین کنفرانس بین‌المللی محیط‌ زیست ، انرژی و توسعه پایدار

آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
فناوریهای نوین در بخش مهندسی محیط زیست
مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
اقتصاد، حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری
گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
مدیریت پسماند و بازیافت
مهندسی آب و فاضلاب
مدیریت بحران
جغرافیا و برنامه ریزی
تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده
مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی
مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر ژنتیک
سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
زمین شناسی زیست محیطی
فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی
سیستم های انرژی، روشها و رویکردهای نوین
مدیریت پایدار انرژی
آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی
اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
فناوریهای نوین در بخش انرژی