کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و مهندسی صنایع

کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و مهندسی صنایع

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-تهران

تلفن دبیرخانه : 02188551263

ایمیل دبیرخانه : info@armiconf.com

تاریخ برگزاری : 11 اردیبهشت 1398

آخرین مهلت ثبت نام : 9 اردیبهشت 1398

آخرین مهلت ارسال مقالات : 8 اردیبهشت 1398

http://www.armiconf.com

کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و مهندسی صنایع

دولت ها همواره در تلاش هستند که قدرت مدیریتی خود را در ساختاری اصولی رشد و گسترش دهند. توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی و ترقی کشور، بدون مدیریت صحیح صورت نمیپذیرد. تئوریها و روشهای مدیریتی فراوانی در زمینه های مختلف در تمامی سطوح وجود دارد که هر یک در کشوری و سیستمی امتحان شده. بدون توسعۀ اقتصادی، پیشرفت در بخشهای دیگری مانند فرهنگ و سیاست نیز ممکن نخواهد بود. از این رو. برخی روش‌‌ها موفق عمل کردهاند و برخی دیگر با شکست مواجه شدهاند. در کنار مدیریت، مهندسی صنایع به دلیل راهبردی بودن و مهندسی مدیریتی یکی از ارکان های هدفمند و نتیجه بخش بودن متدهای مدیریتی میباشد.نقش فزاینده مهندسی صنایع و میان رشته ای بودن در عصر حاضر بیشترین تاثیر را در مدیریت به جا گذاشته است. در حقیقت برای اصلاح ساختارهای مدیریتی کلان و خورد و حل مسائل و مشکلات ، چارهای جز همکاری با مجامع علمی و بهرهگیری از پژوهش ها و نظریات آنها وجود ندارد. نظریاتی که در محیط علمی و تحت نظارت اساتید و متخصصان برجسته مطرح شوند و دربارۀ آنها بحث و تبادل نظر صورت گیرد، هدفمندی و کارایی را به ارمغان خواهند آورد در نتیجه قابلیت اجرایی خواهند داشت. در همین راستا کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ 15اسفند 1397 در تهران و با مجوز رسمی از ISC پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برگزار خواهد شد.

اهداف کنفرانس

این کنفرانس تلاش میکند شرایطی را برای تبادل دانش در زمینۀ مدیریت و مهندسی صنایع فراهم نماید و فرصتی مناسب جهت ارائه پژوهش های نوین پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در سطح بین المللی و در محیطی علمی ایجاد نماید. اساتید و پژوهشگران بسیاری از دانشگاه‌‌های مختلف در این کنفرانس حضور خواهند داشت که حضور آن‌‌ها موجب تبادل اطلاعات میان‌‌رشته‌‌ای و افزایش همکاری میان دانشگاه‌‌ها خواهد شد. همچنین کنفرانس ارتباط بیشتری بین جامعۀ علمی و سطوح اجرایی برقرار میکند که در نهایت باعث انتقال دانش روز خواهد شد. علاقه مندان به مسائل مدیریتی و مهندسی صنایع امکان حضور بدون ارائۀ مقاله در این کنفرانس را نیز خواهند داشت تا از مباحث علمی مطرحشده استفاده کنند. مخاطبان این کنفرانس، علاوه بر پژوهشگران، اساتید و دانشجویان، مدیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور و همچنین مدیران ارشد شرکتهای خصوصی و دولتی هستند که میتوانند دانش روز مدیریت و مهندسی صنایع را وارد ساختار اقتصادی کشور نمایند.

محور کنفرانس

علوم انسانی

علوم تربیتی- علوم اجتماعی-روانشناسی-حقوق بین المللی-علوم انسانی-روانشناسی بالینی-روانشناسی عمومی-روانشناسی اجتماعی-پژوهش در هنر-زبان و ادبیات انگلیسی-جامعه شناسی-کتابداری-علوم رفتاری-علوم سیاسی

مدیریت صنایع

اقتصاد مهندسی و مهندسی مالی-تحلیل سیستم های اقتصادی و اجتماعی-تحلیل سیستم های اقتصادی و اجتماعی-تحلیل سیستم های دولتی و خدماتی-طراحی سیستم های تولیدی و خدماتی-مدیریت و مهندسی کیفیت-مدیریت و مهندسی صنایع-مهندسی سلامت-مدیریت و مهندسی نگهداری و تعمیرات-مهندسی ساخت و تولید

مدیریت

مدیریت استراتژیک- مدیریت کیفیت – بهره وری تعالی و سازمانی- ارتباطات سازمانی- رهبری و رفتار سازمانی- مدیریت تولید، فرآیند و عملیات- مدیریت زنجیره تامین- مدیریت اسلامی- مدیریت تکنولوژی – مدیریت دانش- مدیریت شهری-مدیریت پروژه- مدیریت اجرایی- مدیریت دولتی- مدیریت صنعتی- مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات- مدیریت منابع انسانی- مدیریت آموزشی- مدیریت و طراحی سیستم –بازاریابی بین المللی- مدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی- مباحث نوین در علم مدیریت- مدیریت و فرهنگ- مدیریت بازاریابی و ارتباط با مشتری- مدیریت مالی- بانکداری – کارآفرینی- کارآفرینی اجتماعی

 

توضیحات: کنفرانس مدیریت و مهندسی صنایع , کنفرانس کنفرانس مهندسی صنایع