کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایروان ارمنستان

تلفن دبیرخانه : 02128421404

ایمیل دبیرخانه : culturaljobs1404@gmail.com

تاریخ برگزاری : 9 و 10 فروردین ماه 97

آخرین مهلت ارسال مقالات : 14 اسفندماه 96

http://iamecca.com

درباره کنفرانس
روابط هزاران ساله ایران و کشورهای حوزه اوراسیا و به خصوص ارمنستان موید این امر است که سرنوشت ملت های آن برای ابد با یکدیگر گره خورده. در هر دوره ای از تاریخ و با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن زمان حکام و تجار به نحو مقتضی این روابط را مدیریت کرده اند.
در زمان حاضر که روابط ایران و ارمنستان به بالاترین حد خود رسیده فرصت درخشانی فراهم آمده تا تمام ظرفیت های بالقوه تجاری و اقتصادی دو کشور بر اساس مدل های دانش بنیان و علمی شکوفا شود و در پرتو مدیریت دانش بنیان، نقشه توسعه پایدار روابط هر دو کشور ترسیم شود.
بدون شک مدیریت روابط تجاری و اقتصادی ایران به عنوان یک کشور با شاخص های بالای پتانسیل تولید ثروت در منطقه، با ارمنستان به عنوان دروازه اوراسیا می تواند منجر به توسعه پایدار و صلح استراتژیک در منطقه گردد.
همایش بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه پایدار دانش بنیان در روابط ایران، ارمنستان و اوراسیا به دنبال تشویق پژوهشگران و دانشمندانی است که برای نیل به اهداف برنامه ریزی شده توسط دولتمردان کشورها که روابط سیاسی را به بالاترین سطح خود رسانده اند، مبادرت به تولید دانش مربوطه در زمینه های مورد نیاز و تشریح شده حول محورهای کنفرانس نموده اند.
از اینرو از همه پژوشگران، دانشمندان، اساتید و اقتصاددانان در سراسر جهان به خصوص علامقه مندان به حوزه جغرافیایی ایران، ارمنستان و اوراسیا درخواست دارم تا جدیدترین نظریات و پژوهش های خود را در قالب مقالات به دبیرخانه همایش ارسال نمایند و با حضور گسترده خود به توسعه دانش بنیان روابط دو کشور کمک کنند.

دکتر وارتان وسکانیان
رئیس همایش و رئيس دپارتمان ایرانشناسی دانشگاه دولتی ایروان
دکتر گریگور هایراپتیان
دبیر علمی همایش و رییس دپارتمان اقتصاد دانشگاه دولتی ایروان

محورهای کنفرانس
اقتصاد و توسعه پایدار دانش بنیان:
روابط تجاری
روابط سیاسی
روابط فرهنگی
روابط استراتژیک
روابط نظامی و امنیتی
صلح و دوستی بین ملت ها
تبادل نیروی انسانی متخصص
روابط علمی و دانشگاهی

مدیریت و توسعه پایدار دانش بنیان:
گردشگری
روابط اقتصادی و تجاری
ظرفیت های مولد نیروی انسانی
امور بانکی
امور گمرگی
حمل و نقل و ترانزیت
معادن و ذخایر طبیعی
صنایع دستی
صنایع دامی و کشاورزی
روابط تاریخی و فرهنگی
روابط حقوقی_قضایی