چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)

چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران_تهران

تلفن دبیرخانه : 02166594175

ایمیل دبیرخانه : info@ircivilconf.ir

تاریخ برگزاری : 1398/9/26

آخرین مهلت ارسال مقالات : 1398/6/20

http://ircivilconf.ir

محورها:

مهندسی عمران
مهندسی معماری
محیط زیست
تکنولوژی بتن
شهرسازی و علوم توسعه شهری
فناوری های نوین
هوشمندسازی