نخستین همایش ملی مسکن پایدار

نخستین همایش ملی مسکن پایدار

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران، تهران

تلفن دبیرخانه : 02188842090

ایمیل دبیرخانه : sushconf@gmail.com

تاریخ برگزاری : 2020-01-11

آخرین مهلت ارسال مقالات : 1398/11/10

http://sushconf.ir/

محورهای همایش ملی مسکن پایدار

محورهای کنفرانس شامل موضوعات معماری و طراحی، شهرسازی و محیط ریستی در حوزه مسکن و تاثیرات محیط مسکونی در سه بعد (مصنوع، اجتماعی و طبیعی) می­ باشد، برخی از محورهای تخصصی و رویکرد نخستین دوره همایش که در الویت هستند به شرح ذیل می ­باشد:

الف. محورهای اصلی

نقش اقلیم در طراحی مسکن
معماری اسلامی و ارتباط آن با طراحی مسکن
تاثیر طراحی مسکن بر راحتی و آسایش خانواده
تاثیر چیدمان , رنگ , نور و دید در طراحی مسکن
نقش آکوستیک و عایق بندی در طراحی مسکن
تاثیر تهویه در طراحی مسکن
تاثیر سرمایش و گرمایش ساختمان بر کیفیت مسکن
تاثیر تفکرات معماری غربی بر طراحی مسکن ایرانی
بازشناسی الگوهای مسکن ایرانی
تبیین شاخص ها و اصول مسکن ایرانی
تاثیر زندگی در مسکن امروزی بر روح و روان ساکنین
تاثیر فضای سبز در طراحی مسکن
تاثیر انرژی در طراحی مسکن
نگاه تطبیقی به مسکن سنتی و مدرن در ایران
برسی مقوله ی روانشناسی محیط در طراحی مسکن
هویت و طراحی مسکن
برسی مقوله ی نمای شهری و مصالح در طراحی مسکن
نقش تکنولوژی در طراحی مسکن امروز
تاثیر ایمنی و بهداشت ساختمان در طراحی مسکن
رابطه ی صنعتی سازی و طراحی مسکن
تبیین مسکن سالم
تبیین مسکن اجتماعی
نقد و برسی مسکن مهر در ایران
برسی نقش انعطاف پذیری در مسکن
برسی الگوهای مسکن موقت پس از سانحه
و سایر موضوعات مرتبط

ب. محورهای فرعی

روانشناسی محیطی و اکولوژی
جامعه شناسی و معماری
معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری
مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری
و سایر موضوعات مرتبط با محورهای همایش