اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو

اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران، تهران

تلفن دبیرخانه : 09363637590

ایمیل دبیرخانه : info@ut2020.ir

تاریخ برگزاری : 24 اسفندماه 98

http://ut2020.ir

محورهای همایش بین المللی علوم و فناوری نانو

نانو پزشکی
نانو الکترونیک
نانو شیمی
نانو مواد
نانو بیوتکنولوژی
نانو بیومواد
سم شناسی نانو
نانو فوتونیک
نانوفناوری مولکولی
ایمنی نانوفناوری
فناوری نانو در مهندسی بافت
فناوری نانو در علوم کشاورزی
نانو سیالات
نانو محاسبات
نانو کامپوزیت
نانوسیالات
نانو در صنعت
نانو در علوم صنایع غذایی
نانو در محیط زیست
سایر موضوعات مرتبط