اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران

اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران

قاره : آسیا

محل برگزاری : دانشگاه تهران

تلفن دبیرخانه : 021-44229261

ایمیل دبیرخانه : info@iscivil.ir

تاریخ برگزاری : 9 آبان 1398

آخرین مهلت ارسال مقالات : 15 مهر 1398

http://iscivil.ir

محورهای کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
1.مهندسی عمران

– مهندسی سازه
– مهندسی زلزله
– مدیریت ساخت
– خاک و پی
– حمل و نقل
– راه و ترابری
– سازه های دریایی
– آب و سازه هیدرولیکی
– محیط زیست
– مدیریت منابع آب
– خطوط راه آهن

2.مهندسی معماری

– مهندسی معماری
– معماری منظر
– مطالعات معماری ایران
– مهندسی معماری اسلامی
– معماری داخلی
– بازسازی پس از سانحه
– مدیریت پروژه و ساخت
– تکنولوژی معماری
– انرژی معماری
– طراحی شهری
– برنامه ریزی شهری و منطقه ای
– مرمت و احیای بناهای تاریخی

3.مهندسی شهرسازی

– برنامه ریزی شهری
– برنامه ریزی منطقه ای
– طراحی شهری
– مدیریت شهری
– شهرسازی عمومی
– شهرسازی اسلامی
– نظریات شهرسازی