فراخوان کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان ها و زیرساخت های شهری

فراخوان کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان ها و زیرساخت های شهری

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-تهران

تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۸۸۲۰۱۵۳۲

ایمیل دبیرخانه : tbsc2018@gmail.com

تاریخ برگزاری : ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال مقالات : ۵ خرداد ۱۳۹۷

http://tbs2018.com/

محورهای کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان ها و زیرساخت های شهری

1- ایمنی و مدیریت ریسک
تجزیه و تحلیل حوادث در ساختمان­ها
تجزیه و تحلیل حوادث در پل­ها
تجزیه و تحلیل حوادث در ایستگاههای مترو و تونل­های شهری
رویکرد پیشگیرانه در افزایش ایمنی ساختمان­ها ، پل­ها و تونل­ها
نقش نظارت، بازرسی و مجری ذیصلاح در ارتقاء ایمنی ساختمان­ها و زیرساخت­های شهری
اطفاء حریق در ساختمان­های بلند مرتبه
علوم فنی و مهندسی در حوزه ایمنی
نقش و اهمیت بیمه در ایمنی ساختمان­ها و زیرساخت­ها
مدیریت ریسک لرزه ای
مدیریت ریسک حریق
تخلیه اضطراری

2- مدیریت بحران
تجزیه و تحلیل موارد پیشگیرانه حین و بعد از حادثه در ساختمان­های متداول و بلند مرتبه شهری
تجزیه و تحلیل موارد پیشگیرانه حین و بعد از حادثه در ایستگاه­های مترو، تونل­ها و زیرساخت­های شهری
فرهنگ­سازی و آمادگی متخصصان، مدیران و عموم مردم در راستای کاهش حادثه
3- تاب آوری
بررسی عملکرد سازه­ای ساختمان­ها در برابر آتش­سوزی
بررسی عملکرد ایستگاه­های مترو و تونل­های شهری در برابر آتش­سوزی
تجربیات عملکرد سازه ای ساختمان پلاسکو و موارد مشابه
بررسی عملکرد زیرساختهای شهری در آتش سوزی
بررسی عملکرد سازه ای ساختمان­ها در برابر زلزله
بررسی عملکرد پل­ها در برابر زلزله
بررسی عملکرد ایستگاه­های مترو و تونل­های شهری در برابر زلزله
نقش فناوریهای نوین در افزایش تاب آوری ساختمانها و زیرساختهای شهری
مقاوم­سازی پل­ها و نقش تعمیر و نگهداری آن­ها در تاب­آوری در برابر حوادث و بهره برداری
بهسازی اجزا غیرسازه ای در جهت افزایش عملکرد

4- قوانین مقررات و دستورالعمل ها
استانداردها، قوانین و مقررات ملی و بین المللی در حوزه ایمنی ساختمانها
استانداردها ، قوانین و مقررات ملی و بین المللی در حوزه پل ها، تونل ها و زیرساختهای شهری
استانداردها ، قوانین و ضوابط ملی و بین المللی ویژه در افزایش ایمنی ساختمانهای بلند

5- نگهداشت
فرآیندهای نگهداری در ساختمان­ها
فرآیندهای نگهداری در پل­ها، تونل­ها و زیرساخت­های شهری
تجربیات حاصل از نگهداشت ساختمان­ها
تجربیات حاصل از نگهداشت در پل­ها، تونل­ها و زیرساخت­های شهری
روشهای محافظت از مصالح سازه ای با خطر بالا جهت ارتقاء ایمنی مخصوصا در برابر حریق

6- فرهنگ سازی
تحلیل و ارزیابی سیاست‌های کلان مدیریت شهری و دولتی در حوزه ایمنی
مسائل آموزش دانشگاهی در حوزه ایمنی در ارتباط با نیازهای اجرایی
نقش آموزش شهروندی دررعایت اصول ایمنی
نظام مدیریت ایمنی و طرح‎‌‌های توسعه پایدار شهری
فرهنگ عمومی و نقش آن در پذیرش لزوم رعایت استانداردهای ایمنی
تأثیرات و ملاحظات عوامل اقلیمی، آب و هوایی در مدیریت ایمنی

7- جایگاه فناوریهای نوین و هوشمندسازی
روش‌های نوین ارزیابی ریسک ، ایمنی و ارتقا ایمنی
جایگاه تجهیزات و دستگاههای نو در افزایش ایمنی
استفاده از سیستمهای هوشمند
کاربرد BIM در ارتقا ایمنی