همایش ملی بهبود و بازسازیِ سازمان و کسب و کار

همایش ملی بهبود و بازسازیِ سازمان و کسب و کار

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-تهران

تلفن دبیرخانه : 02186093453

ایمیل دبیرخانه : info@cirob.ir

تاریخ برگزاری : 1398/12/15

آخرین مهلت ارسال مقالات : 1398/12/05

http://www.cirob.ir/fa/

محورهای همایش ملی بهبود و بازسازیِ سازمان و کسب و کار

• مدیریت تحول
• مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار
• بهبود و توسعه آموزش منابع انسانی
• حقوق کسب و کار و قراردادهای تجاری
• روانشناسی سازمان
• روانشناسی کسب و کار و تجارت
• مدیریت تغییر و تحول
• مدیریت رسانه و شبکه های اجتماعی
• مدیریت دانش و فناوری اطلاعات
• تولید و زنجیره تامین
• راهبردی (Coaching) در حوزه بهبود و بازسازی
• مدیریت استراتژیک در بهبود و بازسازی
• بهره وری کار و سرمایه