همایش راهبردهای مدیریت ویژه صنعت سلامت و پزشکی

همایش راهبردهای مدیریت ویژه صنعت سلامت و پزشکی

قاره : آسیا

محل برگزاری : تهران_دانشگاه تربیت مدرس

تلفن دبیرخانه : 02188994412

ایمیل دبیرخانه : event.rooydadan@gmail.com

تاریخ برگزاری : 1398/05/17

آخرین مهلت ارسال مقالات : 1398/05/17

http://www.rooydadan.com

محورهای همایش راهبردهای مدیریت ویژه صنعت سلامت و پزشکی:

1. برندینگ شخص پزشکان
2.دیجیتال مارکتینگ و برندینگ
3.مباحث مالی و مالیاتی پزشکان و شرکت های تجهیزات پزشکی

 

همایش مدیریت پزشکی