نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-تهران

تلفن دبیرخانه : 02177493827

ایمیل دبیرخانه : info@enconf.ir

تاریخ برگزاری : 19 دی 97

آخرین مهلت ارسال مقالات : 20 آذر 97

http://enconf.ir

محورهای نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

الف: محیط زیست
محیط زیست انسانی:
1. مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
2. اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
3. گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
4. آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
5. استاندارسازی،سیستم های مدیریتی،ایمنی،بهداشت و محیط زیست
6. مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری
7. مدیریت پسماند و بازیافت
8. مهندسی آب و فاضلاب
9. روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی

محیط زیست طبیعی:
1. تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده
2.زمین شناسی زیست محیطی
3. جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
4.مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر ژنتیکی
5. مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
6.مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
7. سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )
8.مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی
9.روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

ب: انرژی
1. انرژي هاي تجديد ناپذير: (نفت، گاز، زغال سنگ و …
2. انرژي هاي تجديد پذیر: (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و…
3.مدیریت بهینه انرژی:
4. مديريت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
5.آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
6.فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژی ، ضرورت امنیت و پایدار انرژی
7. سیستم های انرژی، روشها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی

پ: منابع طبیعی پایدار
جنگل و مرتع:
1.علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
2.روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
3. سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
4. جنگل ها و مراتع و توسعه پایدار

آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک:
1.آبخیزداری و استحصال آب باران
2. مدیریت منابع آب و خاک
3. آبیاری و زهکشی
4. آبخیزداری ، مدیریت منابع آب و توسعه پایدار

بیابان و بیابان زدایی:
1. ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
2. فرسایش بادی و ریز گردها
3. عملیات مالچ پاشی و کاشت درختان مقاوم
4. بیابانزدایی و توسعه پایدار

تولیدات گیاهی و علوم باغبانی:
1. تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
2.علوم تکنولوژی نهال و بذر
3. گیاهشناسی و گیاهان دارویی
4. تولیدات گیاهی، باغبانی و توسعه پایدار

 

توضیحات: همایش محیط زیست