همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی

همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران - قم

تلفن دبیرخانه : 025-31152612

ایمیل دبیرخانه : gaam2@dte.ir

تاریخ برگزاری : 1398/11/15

آخرین مهلت ارسال مقالات : 1398/7/30

http://gaam2.dte.ir

درباره همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی

همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی با هدف تبیین ابعاد مختلف این بیانیه و گفتمان سازی برای مهمترین مأموریت های نسل جوان به ویژه در نهادهای علمی کشور به منظور تحقق بخشیدن به بیانیه گام دوم برای حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می شود.

محورهای همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی

1)تحلیل بیانیه گام دوم با رویکرد تمدنی
2) چیستی، چرایی و چگونگی تحقق بیانیه گام دوم
3) تحلیل تجربه و دستاوردهای جمهوری اسلامی در توصیه های هفتگانه بیانیه و ارزیابی وضعیت کنونی آنها
4) نهادهای علمی و بیانیه گام دوم با تأکید بر نقش نسل جوان (بخش ویژه همایش)

 

همایش تمدن اسلامی