سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ­ها

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ­ها

قاره : آسیا

محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ برگزاری : 23 شهریور 1396

آخرین مهلت ارسال مقالات : 11 تیر 1396

http://icise.um.ac.ir

محور ها :
محورهاي تخصصي:
بهينه سازي
مديريت و مهندسي کيفيت
مهندسي ساخت و توليد
برنامه ريزي توليد و مديريت عمليات
مديريت و کنترل پروژه
سيستمهاي اطلاعاتي، مديريت دانش و داده کاوي
سيستمهاي ايمني، نت و پايايي
اقتصاد مهندسي و مديريت مالي
مهندسي فاکتورهاي انساني
مديريت زنجيره تامين
هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره
مديريت و مهندسي سيستمهاي سلامت
ساير
محورهاي کاربردي:
· صنايع عمومي (نفت، فولاد، خودرو، کشاورزي و…)
· خدمات عمومي (حمل و نقل، آموزش، مالي و…)
· انرژي
· محيط زيست
· صنايع دفاعي
· مديريت شهري
· گردشگري
· فناوريهاي نو
· ساير