دهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه

دهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه

قاره : ایران

محل برگزاری : مرکز همایش های بین المللی کیش

تاریخ برگزاری : ۱۴ آذر ۱۳۹۶ الی ۱۷ آذر ۱۳۹۶

http://crc.sums.ac.ir/fa/index.html?module=news&uri=/fa/modules/news/news_0007.html

در این کنگره رشته های اینترونشن، اکوکاردیوگرافی، الکتروفیزیولوژی، تغذیه، جراحی قلب و عروق، بیهوشی قلب و پرستاری آخرین پیشرفت ها و تجربیات خود را در زمینه رشته های مختلف به نقد می گذارند، این کنگره با شرکت اساتیدی از کشورهای اروپایی و آمریکایی برگزار می گردد و با توجه به اینکه کیش احتیاج به ویزا جهت این افراد ندارد، تعداد بیشتری از اساتید در این کنگره شرکت می نمایند. شرکت کنندگان در این کنگره در دو سطح سخنرانی و پوستر شرکت می نمایند و به بهترین مقالات رسیده تا سطح ۵۵ میلیون تومان جوایزی نقدی اهدا می گردد.