کنفرانس های با موضوع : علوم اجتماعی، روانشناسی

۲۰ اسفند ۹۷

کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و مهندسی صنایع

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-تهران

تاریخ برگزاری : 11 اردیبهشت 1398

کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و مهندسی صنایع دولت ها همواره در تلاش هستند که قدرت مدیریتی خود را در ساختاری اصولی رشد و گسترش دهند. توسعه و...

۲۹ آبان ۹۷

کنفرانس بین المللی پژوهش د رعلوم انسانی و مطالعات رفتاری

قاره : اقیانوسیه

محل برگزاری : سیدنی- استرالیا

تاریخ برگزاری : 29 آذرماه 1397

محورهای کنفرانس بین المللی پژوهش د رعلوم انسانی و مطالعات رفتاری علوم انسانی مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی ...

۴ مهر ۹۷

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و علوم انسانی

قاره : اروپا

محل برگزاری : وین-اتریش

تاریخ برگزاری : 27 مهر 1397

درباره کنفرانس: در طول قرن های متمادی جست وجو، تحقیق و کنکاش در جهان، انسان هنوز پدیده های پیچیدتر از خود نیافته است. جهان درونی انسان ها وسعتی به ...

۴ مهر ۹۷

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-قم

تاریخ برگزاری : 21آذر1397

محورهای چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران   الف: پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی: آموزش و پرو...

۱۳ تیر ۹۷

کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره ، تعلیم و تربیت

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-مشهد

تاریخ برگزاری : 2018-10-29

محورهای کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره ، تعلیم و تربیت -روانشناسی • روانشناسی بالینی • روانشناسی عمومی • روانشناسی تربیتی • روانشناسی شخصی...

۱۳ تیر ۹۷

دومین همایش ملی علوم اجتماعی ،روانشناسی وعلوم تربیتی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران -کرمان -جیرفت

تاریخ برگزاری : 1397/05/18

محورهای همایش ملی علوم اجتماعی ،روانشناسی وعلوم تربیتی • علوم اجتماعی جامعه شناسی مسائل اجتماعی برنامه ريزی رفاه اجتماعی مدیریت خدمات اجتماعی مطا...

۱۲ تیر ۹۷

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد

قاره : اروپا

محل برگزاری : مونیخ-آلمان

تاریخ برگزاری : 12 مهر 1397

درباره کنفرانس مدیریت و اقتصاد عامل اصلی در پیشرفت کشورهای توسعه یافته است. این دو امر در کنار علوم انسانی که رشد دو عامل دیگر را تحت تاثیر قرار می...

۳ تیر ۹۷

اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران - بندرعباس

تاریخ برگزاری : 15آذر ماه 97

محورهای اولین همایش ملی آموزش ، کارآفرینی، توسعه محورهای همایش: 1- محورهای حوزه آموزش و تعلیم و تربیت - پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری - ا...

۱۱ اردیبهشت ۹۷

کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-تهران

تاریخ برگزاری : 31 خرداد 1397

درباره کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی : بدینوسیله به اطلاع متخصصان و پژوهشگران حوزه های سلامت روان و تعلیم و تربیت می رساند وب س...

۸ اردیبهشت ۹۷

دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران- ایلام

تاریخ برگزاری : 1397/04/07

محورهای کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران 1- مجموعه علوم مدیریت (مدیریت عمومی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، خل...