کنفرانس های با موضوع : مدیریت و حسابداری

۲ اردیبهشت ۹۷

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی وتوسعه اقتصادی

قاره : آسیا

محل برگزاری : قزوین

تاریخ برگزاری : مرداد ماه 1397

محورهای کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی وتوسعه اقتصادی : مدیریت دولتی و سازمان های عمومی: مدیریت منابع انسانی تحول سازمانی مدیریت استر...

۲ اردیبهشت ۹۷

پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران/بابلسر-هتل بین المللی میزبان

تاریخ برگزاری : ۲۲ تیر ۱۳۹۷

محورهای كنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی مباني و نظريه ها: – نفت و گاز و توسعه اقتصادي – نفت وگاز و جغرافياي اقتصادي سياسي – ...

۱۵ فروردین ۹۷

اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران کرج

تاریخ برگزاری : 28 خرداد 1397

محورهای کنفرانس  کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم مدیریت حسابداری اقتصاد کارآفرینی کسب و کار...

۲۶ اسفند ۹۶

سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران کرج

تاریخ برگزاری : 27 مرداد 1397

درباره سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار «سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار» پس از برگزار...

۲۱ اسفند ۹۶

اولین کنفرانس اقتصاد دانش با رویکرد اقتصاد مقاومتی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران/بابلسر

تاریخ برگزاری : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

محورهای کنفرانس اقتصاد دانش با رویکرد اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش و اصلاح الگوی مصرف اقتصاد دانش و توسعه کارآفرینی اقتصاد دانش و شفاف سازی اقتصا...

۶ اسفند ۹۶

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی

قاره : آسیا

محل برگزاری : پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

تاریخ برگزاری : 30 فروردین 1397

محورهای سومین  کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی مدیریت مدیریت عمومی مدیریت کیفیت بهره برداری و تعالی ...

۲۹ بهمن ۹۶

کنفرانس ملی مدیریت،حسابداری،مطالعات حقوقی و اجتماعی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران - دانشگاه علامه خویی

تاریخ برگزاری : 20 اردیبهشت 1397

محورهای کنفرانس ملی مدیریت،حسابداری،مطالعات حقوقی و اجتماعی مدیریت حسابداری حقوق علوم انسانی...

۲۹ بهمن ۹۶

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

قاره : اروپا

محل برگزاری : گرجستان- تفلیس

تاریخ برگزاری : 1397/2/14

محورهای دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی حوزه مدیریت مدیریت عمومی کارآفرینی مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیر...

۲۶ بهمن ۹۶

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران -کرج

تاریخ برگزاری : 17 خرداد 1397

محورهای کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی • علوم انسانی • علوم اجتماعی و فرهنگی • علوم تربیتی و ر...

۲۴ بهمن ۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

قاره : آسیا

محل برگزاری : دانشگاه شیراز

تاریخ برگزاری : 15مردادماه1397

محورهای چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم نقد و واکاوی عملکرد و اجرای اقتصاد مقاومتی در سازمانها و نهادهای دولتی نقد و واک...