کنفرانس های با موضوع : حقوق، سیاست، سایر

۴ مهر ۹۷

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و علوم انسانی

قاره : اروپا

محل برگزاری : وین-اتریش

تاریخ برگزاری : 27 مهر 1397

درباره کنفرانس: در طول قرن های متمادی جست وجو، تحقیق و کنکاش در جهان، انسان هنوز پدیده های پیچیدتر از خود نیافته است. جهان درونی انسان ها وسعتی به ...

۲ مهر ۹۷

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی

قاره : اروپا

محل برگزاری : اسپانیا - مادرید

تاریخ برگزاری : 2018-10-24

معرفی کنفرانس پیشرفت زمانی میسر می‌شود که رویکردها و راه‌کارهای نوین در زمینه‌های مختلف، بین افراد فعال و صاحب‌نظر در آن حیطه بررسی و تبادل شود. این ...

۵ تیر ۹۷

دومین همایش بین المللی حقوق، علوم سیاسی و معارف اسلامی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-تهران

تاریخ برگزاری : 29 آبان 97

محورهای همایش بین المللی حقوق ، علوم سیاسی و معارف اسلامی محورهای حقوق مقدمه علم حقوق حقوق جزای عمومی حقوق اساسی حقوق مدنی آئین دادرسی مدنی ...

۱۸ اردیبهشت ۹۷

پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-تهران

تاریخ برگزاری : 26خرداد1397

محورهای کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی علوم حقوق • مقدمه علم حقوق • حقوق جزای عمومی • حقوق اساسی • حقوق مدنی • آئین دادرسی مدنی • متون حقوقی ...

۴ اردیبهشت ۹۷

کنفرانس بین المللی رویکردهای علمی پژوهشی در علوم انسانی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران - تهران

تاریخ برگزاری : 1397/3/31

محورهای کنفرانس بین المللی رویکردهای علمی پژوهشی در علوم انسانی -اقتصاد -حسابداری -جغرافیا -علوم اجتماعی -آموزش و پرورش و تحول بنیادین در...

۲۹ بهمن ۹۶

کنفرانس ملی مدیریت،حسابداری،مطالعات حقوقی و اجتماعی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران - دانشگاه علامه خویی

تاریخ برگزاری : 20 اردیبهشت 1397

محورهای کنفرانس ملی مدیریت،حسابداری،مطالعات حقوقی و اجتماعی مدیریت حسابداری حقوق علوم انسانی...

۲۹ بهمن ۹۶

کنفرانس ملی تعلیم و تربیت ،روانشناسی،حقوق و مطالعات اجتماعی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران - دانشگاه علامه خویی

تاریخ برگزاری : 1 خرداد 1397

محورهای کنفرانس ملی تعلیم و تربیت ،روانشناسی،حقوق و مطالعات اجتماعی علوم تربیتی روانشناسی حقوق علوم انسانی...

۲۶ بهمن ۹۶

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران -کرج

تاریخ برگزاری : 17 خرداد 1397

محورهای کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی • علوم انسانی • علوم اجتماعی و فرهنگی • علوم تربیتی و ر...

۲ بهمن ۹۶

همایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی-اجتماعی

قاره : همه جا

محل برگزاری : ایران - تهران

تاریخ برگزاری : 1396/11/28

محورهای همایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی-اجتماعی علوم انسانی: الهیات و معارف اسلامی الگوهای ایرانی اسلامی علوم اقتصادی ...

۲۷ مهر ۹۶

کنفرانس مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی ( دارنده مجوز ISC وزارت علوم)

قاره : ایران

محل برگزاری : دانشگاه شیراز - واحد پردیس بین الملل

تاریخ برگزاری : 2 آذر 1396

کنفرانس تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی در ISC نمایه گردیده است و طبق قوانین جدید وزارت علوم تنها مقالات ارائه شده به کنفرا...