کنفرانس های با موضوع : جغرافیا

۲۶ بهمن ۹۶

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران کرج

تاریخ برگزاری : 31 اردیبهشت 1397

محورهای دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران ، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست عمران، معماری، مدیریت و برنامه ریزی شهری، محیط زیست و منابع...

۲ بهمن ۹۶

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

قاره : آسیا

محل برگزاری : دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ برگزاری : 19 اردیبهشت ماه 1397

محورهای دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران 1. تغییرات آب و هوایی در ایران (آشکارسازی، آثار و پیامدها، آسیب پذیری، کاهش آثار سوء و سازگاری) 2. ا...

۲۱ شهریور ۹۶

دومین همایش ملی محیط زیست ،منابع طبیعی،کشاورزی و انرژی پاک

قاره : ایران

محل برگزاری : همدان - مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ برگزاری : 20 مهر 1396

برنامه ریزی و آمایش سرزمین : تئوری برنامه ریزی محیط زیست برنامه ریزی شهری، روستائی و منطقه ای برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی برنامه ریزی اکوسیس...

۱۹ شهریور ۹۶

اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

قاره : ایران

محل برگزاری : ایران- ایلام

تاریخ برگزاری : 24 آذر 1396

اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران در تاریخ 24 آذر ماه 1396 برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه اولین کنفرانس علمی پژوهشی ره...

۱۶ شهریور ۹۶

پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور

قاره : ایران

محل برگزاری : اصفهان - شاهین شهر

تاریخ برگزاری : 12 و 13 مهر 1396

مطالعات و پژوهشهای برنامه ریزی محیطی مطالعات و پژوهشهای برنامه ریزی روستایی مطالعات و پژوهشهای برنامه ریزی شهری و منطقه ای ساماندهی سیاسی فضا مخاط...

۱۶ شهریور ۹۶

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

قاره : ایران

محل برگزاری : استان البرز - کرج

تاریخ برگزاری : 15 اسفند 1396

کشاورزی محیط زیست منابع طبیعی گردشگری جغرافیا...

۱۶ شهریور ۹۶

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

قاره : ایران

محل برگزاری : استان البرز - کرج

تاریخ برگزاری : 16 دی 1396

عمران معماری مدیریت و برنامه ریزی شهری محیط زیست منابع طبیعی گردشگری جغرافیا علوم زمین هنر...

۱۵ شهریور ۹۶

چهارمین کنفرانس کاربرد سامانه اطلاعات مکانی ( GIS ) در صنعت آب و برق

قاره : ایران

محل برگزاری : اراک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

تاریخ برگزاری : 22 و 23 آذر 1396

1- بسترهای ICT در استقرار GIS مشکلات و چالشهای سخت افزاری و نرم‌افزاری سازمانها برای پیاده سازی GIS چالشهای مدیریتی امنیت اطلاعات در بکارگیری GIS س...

۲۵ خرداد ۹۶

اولین کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی در علوم ،مهندسی و فناوری های دانشگاهی – صنعتی

قاره : آسیا

محل برگزاری : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی

تاریخ برگزاری : 25 خرداد 1396

فنی و مهندسی مهندسی عمران مهندسی معماری مهندسی شهرسازی مهندسی برق مهندسی کامپیوتر مهندسی مکانیک مهندسی صنایع مهندسی شیمی مهندسی محیط زیست مه...

۲۵ خرداد ۹۶

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ،علوم و تکنولوژی

قاره : اروپا

محل برگزاری : لندن - انگلیس

تاریخ برگزاری : 12 خرداد 1396

1.مهندسی کامپیوتر 2.مهندسی بــرق 3.مهندسی مکانیک 4.مهندسی عمـران 5.مهندسی کشاورزی 6.مهندسی معمـاری 7.مهندسی هوافضـا 8.مهندسی متالـوژی 9.مهندسی...