کنفرانس های با موضوع : عمران، معماری و شهرسازی

۲۴ خرداد ۹۶

کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری

قاره : آسیا

تاریخ برگزاری : 13 آذر 1396

محور ها : مبانی و مبادی اخلاق در علوم و فناوری دین اخلاق، علوم و فناوری فلسفه اخلاق، علوم و فناوری روانشناسی اخلاق، علوم و فناوری جامعه شناسی اخ...