باتوجه به سرعت روز افزون فرآیند زندگی مدرن وتغیر نگرش جامعه به فضای مجازی،کاربردی شدن این فضا در روز مره تک تک افراد جامعه اجتناب ناپذیر می نماید.اما آیا باوجود این بستر مناسب هرنوع تبلیغی مجازی تضمینی در افزایش فروش است؟خیر…پاسخ این سوال در فضای تبلیغاتی و جامع هدف خلاصه می شود.
سامانه conference.ac در حال حاضر با میانگین ۱۷,۰۰۰بازدید روزانه و ۳۰۰,۰۰۰عضو فعال در خبر نامه که شامل دانشجویان،اساتید ،مدیران، …..می باشد که فضایی مناسب برای دیده شدن و تبلیغات شما در یک جامعه آماری هدف مند است.

خدمات ما شامل:

طراحی کمپین های تبلیغاتی
تبلیغات ویدیویی
تبلیغات بنری
تبلیغات ایمیلی
تبلیغات خبری