دسته بندی: پژوهش

۱۱ فروردین ۹۵

آشنایی با نرم افزارهای شبیه سازی آماری

آمار مدرن برای انجام بعضی از محاسبات خیلی پیچیده و بزرگ به وسیله رایانه ها استفاده می‌کند. کل شاخه‌های آمار با استفاده از محاسبات کامپیوتری انجام‌...

۱۱ فروردین ۹۵

آشنایی و معرفی ضریب همبستگی پیرسون

آشنایی با ضریب همبستگی پیرسون: در آمار، ضریب همبستگی پیرسون یا ضریب همبستگی حاصل‌ضرب-گشتاور پیرسون میزان همبستگی خطی بین دو متغیر تصادفی را می‌...

۱۱ فروردین ۹۵

آشنایی با ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن

ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن در آمار، ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن که با حرف یونانی ρ نشان داده می‌شود آماره‌ای ناپارامتری برای سنجش ضریب همبست...

۱۱ فروردین ۹۵

آشنایی با ضریب همبستگی رتبه ای کندال تائو

تعریف ضریب همبستگی رتبه ای کندال تائو: ضریب همبستگی رتبه ای کندال تائو یک آماره ناپارامتری (در سطح سنجش رتبه ای) است که برای سنجش میزان تناظر یا مط...

۱۱ فروردین ۹۵

تعریف انواع فراوانی ها در تحلیل آماری

  تعریف انواع فراوانی ها انواع فراوانی ها عبارتست از: 1-فراوانی مطلق به تعداد دفعاتی که یک داده آماری در یک جامعه آماری تکرار می گردد...

۱۱ فروردین ۹۵

ارتباط بین رگرسیون با همبستگی

  ارتباط نزدیکی بین همبستگی و رگرسیون وجود دارد بدین معنا که برای انجام رگرسیون باید ضریب همبستگی را محاسبه کرد.اگر میان متغییرهای مورد مطالعه...

۱۰ فروردین ۹۵

فرآیند اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر

خلاصه ای از فرآیند اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر: - رزومه خوب یا عالی (در دوران تحصیل باید با توجه به این نکته شما سعی کنید مقاله تهیه کنید یا...

۱۰ فروردین ۹۵

فراخوان مقالات پژوهشی فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه

            فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه با هدف طرح‌ریزی زیرساخت‌های علمی جهت سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی کشور، دستاوردهای پژوهشی در حو...

۱۸ اسفند ۹۴

آشنایی و معرفی پورتال جامع علوم انسانی

پورتال جامع علوم انسانی جهت ایجاد بستری برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه علوم انسانی آغاز به کار نموده است. وجه تمایز پرتال ...

۱۸ اسفند ۹۴

معرفی پایگاه اطلاعاتی استنادی SCOPUS

  معرفی Scopus SCOPUS بزرگترين پايگاه اطلاعاتی «چکيده» و «استنادي» جهان است؛ يعنی علاوه بر چکيده مقالات، دارای فهرست منابع هر مقاله نيز بود...