دسته بندی: کمیته های اجرایی

۳ خرداد ۹۵

کمیته تشریفات

 استقبال از شرکت کنندگان در همایش در بدو ورود به شهر -استقرار و اسکان شرکت کنندگان در محل های تعیین شده- بازدید از برنامه های جنبی (مانند برگزاری نمای...

۳ خرداد ۹۵

کمیته انتشارات

- انتشار برنامه اجرایی همایش (جدول زمانی روزهای برگزاری- تهیه سربرگ های همایش - چاپ پوستر همایش- انتشار خلاصه مقالات- انتشار مجموعه مقالات- آماده سازی...

۳ خرداد ۹۵

کمیته نمایشگاه

پلان نمایشگاه، درجه بندی غرفه ها، تعرفه غرفه ها، شرایط در اختیار گرفتن غرفه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، زمان تحویل غرفه ها، امکانات موجود در غرفه ها، نح...

۳ خرداد ۹۵

کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی

با توجه به برنامه زمان بندی و بودجه ریزی انجام شده باید ساز و کار مناسبی برای اطلاع رسانی و تبلیغات در نظر گرفته شود. هدف کمی مورد نظر برگزار کننده با...

۳ خرداد ۹۵

کمیته حامیان

جذب حمایت مالی به منظور تأمین هزینه های کنفرانس فرآیندی است، که باید به صورت کامل و با در نظر گرفتن ملاحظات خاص برگزارکننده، مدوّن شود. به این منظور ب...

۳ خرداد ۹۵

کمیته روابط عمومی و رسانه ها

1- انتشار فراخوان همایش: - از طریق مطبوعات و نشریات - از طریق صدا و سیما- از طریق سایت همایش-ارسال فراخوان همایش برای افراد، شخصیتها، سازمانها و مراکز...

۳ خرداد ۹۵

کمیته علمی

کمیته علمی در کنفرانس، تیم ارتباط با مولفین می باشد. شرح وظایف: 1. گرفتن مقالات از طریق وب سایت 2. پاسخ به مولفین ، مبنی بر رسیدن مقالات 3. دادن مقالا...