فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس آمار ایران

24 مهر
- آمار نظری 2- آمار کاربردی 3 - احتمال و کاربرد های آن 4- فرايندهای تصادفی

توضیحات

1- آمار نظری

2- آمار کاربردی

3 - احتمال و کاربرد های آن

4- فرايندهای تصادفی

5- آمار زيستی

6- آمار رسمی

7- آموزش آمار

8- آمار در ساير علوم

10- ساير زمينه‌های مرتبط با آمار

نظرات


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جزئیات خاص

تاریخ برگزاری 24 مهر 1394

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته