فراخوان کنفرانس ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

09 خرداد
کنفرانس ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین ، 9 تا 10 خرداد - دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

توضیحات

محورهای کنفرانس:


-روندها و الگوهای تغییرات کالبدی و زیست‌محیطی ( با تأکید بر تغییر و تبدیل کاربری زمین‌های کشاورزی و جنگلی) در شهرها و نواحی پیرا شهری با تأکید بر استان‌های شمالی کشور
-روندها و چالش‏های جمعیت شناختی و جامعه‌شناختی مؤثر بر شکل‏گیری چالش‏های کالبدی و زیست‌محیطی
-روندها و چالش‏های اقتصادی و مالی مؤثر بر شکل‏گیری الگوی موجود مدیریت فضای سرزمین
-نقش نهادها و نظام‌های سیاست‌گذاری، اجرا و کنترل طرح‌های توسعه شهری و منطقه‏ای (دولتی و عمومی) در مدیریت خردمندانه فضای سرزمین
-نقش طرح‌های ملی،منطقه‌ای و محلی در مدیریت خردمندانه فضای سرزمین
-تحلیل نقش نظام‌های مدیریت و حکومت‏ محلی و فرا‏محلی در شکل‏گیری الگوی موجود مدیریت فضای سرزمین.
-مالیه ناپایدار شهری و روستایی و تأثیر آن بر روند فزاینده تبدیل کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی در سطوح شهری و پیرا شهری
-وجود تفرق در مدیریت قلم رویی و نقش آن در شکل‏گیری الگوی موجود مدیریت فضایی
-نقش نهادهای جامعه مدنی در مدیریت خردمندانه فضای سرزمین


اهداف:
-دسترسی به چشم‌اندازی روشن در خصوص مدیریت خردمندانه فضای سرزمین
-ارزیابی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت در مدیریت فضای سرزمین
-توجه به هم افزایی نقش بخش های مختلف حاکمیت در مدیریت منابع طبیعی و محیط مصنوع
-ترویج و آگاهی بخشی در خصوص چالش ها و راهبردهای مدیریت فضای سرزمین
-بهره گیری از ظرفیت جامعه علمی به منظور مدیریت خردمندانه و تحقق توسعه پایدار
-بررسی توزیع فعالیت و اسکان در پهنه سرزمین
-جامع نگری، دوراندیشی، کل گرایی، کیفیت گرایی و سازماندهی فضای کل کشور
-برقراری عدالت فضایی در پهنه سرزمین در جهت نیل به کارآیی بهینه
-تعیین چالش های برنامه ریزی و مدیریت بهینه بهره برداری پایدار از فضای سرزمین

موقعیت

مازندران, ایران
بابلسر - سالن همایش های دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

نظرات


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جزئیات خاص

تاریخ برگزاری 09 خرداد 1395
مهلت ارسال مقالات 12 ارديبهشت 1395
تاریخ اعلام داوری 20 ارديبهشت 1395
برگزار کنندگان گروه شهرسازی دانشگاه مازندران
مکان برگزاری دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
سایت همایش zamin-utac.ir/
تلفن دبیرخانه 01135302770 - 01135302732
فکس دبیرخانه 01135302702
آدرس دبیرخانه بابلسر، بلوار دانشگاه، پردیس مرکزی دانشگاه مازندران، حوزه مدیریت دانشکده هنر و معماری
ایمیل artfac@umz.ac.ir

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته