اولین همایش اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه - اسفند 94

12 اسفند

توضیحات

محورهاي همايش----------------

اطلاعات:

1.            شناخت و سرمایه گذاری در ابعاد چند گانه اطلاعات؛

2.            ارزش گذاری زمانی اطلاعات؛

3.            مدیریت و هدایت اطلاعات در جهان امروز؛

4.            دیداری سازی اطلاعات (ترسیم نگاشت های علمی، تحلیل شبکه های اجتماعی هم¬نویسندگی، ساختار حوزه های علمی)؛

5.            چگونگی دسترسی به اطلاعات و فرآیند آگاهی جامعه ؛

6.            نقش و جایگاه آی. سی. تی (ICT) در جریان اطلاعات؛

7.            اجرای مدیریت دانش در سازمان های کشور به منظور هدایت آنها به سوی نوآوری و تعالی؛

8.            کتابخانه ها ی تخصصی و برآوردن نیازهای اطلاعاتی تخصصی جامعه خبره؛

 

ارتباطات :

 

1.            نقش ارتباطات در دستیابی به اطلاعات؛

2.            وابستگی اطلاعات و ارتباطات در عرصه عمل ؛

3.            ارتباطات شخصی و اجتماعی کاربران و کتابداران و توسعه اطلاعاتی ؛

4.            دامنه سرمایه گذاری بر روی ارتباطات در کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی؛

5.            رسانه های ارتباطی، غنا بخشی و انتقال اطلاعات؛

6.            شکاف اطلاعاتی و چالش های اجتماعی؛

7.            کتابخانه ها، رسانه های جمعی: تقابل یا تعامل؛

8.            فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات، امنیت و جامعه؛

9.            نقش فناوری های ارتباطاتی در متحول ساختن کتابخانه ها؛

10.         فناوری های ارتباطی و کتابخانه ها: فرصت ها و تهدیدها؛

11.         فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و آموزش کتابداران و کاربران؛

12.         نقش رسانه ها به عنوان ابزار ارتباطی در برآوردن نیازهای اطلاعاتی گروه های قومی؛

 

مردم و جامعه اطلاعاتی

1.            راهبردهای ارتباطی کنش گران اجتماعی؛

2.            بستر سازی پذیرش اطلاعات در جامعه؛

3.            نیازسنجی اطلاعاتی اقشار جامعه؛

4.            بهینه سازی فرایند دستیابی به اطلاعات با ساده ترین روش ها؛

5.            تاثیرمولفه های ارتباطی- اطلاعی بر جامعه؛

6.            ابعاد روان شناختی اطلاعات و ارتباطات در میان جامعه؛

7.            ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی انتقال و استفاده از اطلاعات در شبکه های اجتماعی؛

8.            کتابخانه ها و نیازهای مطالعاتی گروه های خاص (معلولان، روشندلان...) اجتماع؛

9.            هویت، ارتباطات و تعاملات فرهنگی؛

10.         ارتباطات بین فرهنگی، فرصت یا تهدید؛

 

11.         دستیابی به اطلاعات روزمره توسط مردم؛

موقعیت

خوزستان, ایران
اهواز

نظرات


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جزئیات خاص

تاریخ برگزاری 12 اسفند 1394
مهلت ارسال مقالات 05 بهمن 1394
برگزار کنندگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مکان برگزاری اهواز
سایت همایش icps2016.ir/
تلفن دبیرخانه 33348397-061
آدرس دبیرخانه اهواز، فرهنگشهر، دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز، دانشکده علوم انسانی ، دبیرخانه اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته