همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران

17 اسفند
تجارب جهانی در مدیریت و ساماندهی پایتخت ها؛ اثرات جهانی شدن و روابط بین المللی در مدیریت و ساماندهی شهر تهران؛ مخاطرات طبیعی و محیط زیستی و راه کارهای ساماندهی آنها در شهر تهران؛ چالش های جمعیتی و مهاجرت و راه کارهای آن در ساماندهی شهر تهران؛ چالش ها و راه کارهای مدیریتی ساماندهی شهر تهران؛ ....

توضیحات

محورهاي کنفرانس:


تجارب جهانی در مدیریت و ساماندهی پایتخت ها؛
اثرات جهانی شدن و روابط بین المللی در مدیریت و ساماندهی شهر تهران؛
مخاطرات طبیعی و محیط زیستی و راه کارهای ساماندهی آنها در شهر تهران؛
چالش های جمعیتی و مهاجرت و راه کارهای آن در ساماندهی شهر تهران؛
چالش ها و راه کارهای مدیریتی ساماندهی شهر تهران؛
عدالت اجتماعی و فضایی و ساماندهی شهر تهران؛
چالش ها و راه کارهای اجتماعی، فرهنگی و هویتی در ساماندهی شهر تهران؛
چالش ها و راه کارهای اقتصادی ساماندهی شهر تهران؛
نقش بخش خصوصی (بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی) و صنعت ساختمان در ساماندهی شهر تهران؛
چالش ها و راه کارهای کالبدی- فضایی، معماري و اثرات آن در ساماندهی شهر تهران؛
چالش ها و راه کارهای شبکه ارتباطی و حملونقل در ساماندهی شهر تهران؛
چالش ها و راه کارهای حقوقی ساماندهی شهر تهران؛
راه کارهای فناورانه در ساماندهی شهر تهران؛
تعامل بهینه تهران با شهرک های اقماری، حاشیه ها و پسکرانه های آن؛
ساماندهی تقسیمات سیاسی- اداری شهر تهران؛
تعامل سطوح مدیریت سیاسی در سطح استانی، ملی، منطقه ای و جهانی؛
مدیریت امنیت عمومی و پدافند غیر عامل در شهر تهران؛
مدیریت سلامت، ورزش و بهداشت محیط در شهر تهران.

موقعیت

تهران, ایران
تهران - دانشگاه تربیت مدرس

نظرات


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جزئیات خاص

تاریخ برگزاری 17 اسفند 1394
مهلت ارسال مقالات 01 بهمن 1394
برگزار کنندگان دانشگاه تربیت مدرس،قطب علمی جغرافیای سیاسی
مکان برگزاری تهران - دانشگاه تربیت مدرس
سایت همایش prsogt.ir
تلفن دبیرخانه 02182884671
آدرس دبیرخانه تهران - دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، اتاق شماره ۱۰۷، دفتر قطب علمی جغرافیای سیاسی
ایمیل info@prsogt.ir

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته