فراخوان مقاله اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا - خرداد 95

10 خرداد
برگزار كنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. --------------------- تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس مهلت ارسال چكيده مقالات: مهلت ارسال متن كامل مقالات: اول خرداد 1395 تاريخ برگزاري همايش: 10 خرداد 1395

توضیحات

محورهاي همايش----------------
آینده‌پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری:

· مدیریت پروژه‌های شهری

· گردشگری شهری

· نماهای شهری

· تأثیر فنّاوری‌های جدید ساخت در بافت‌های شهری

· برنامه‌ریزی کالبدی شهری

· نقش شهرداری‌ها در توسعه شهری

· برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت شهری

· بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی (چالش‌ها و راهکارها)

· معماری، شهرسازی و توسعه پایدار

· محدودیت‌ها و شاخص‌های توسعه شهری پایدار

· تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران

· کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری

· سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار

· ناپایداری شهر و عوامل مؤثر

· شناخت موانع و محدودیت‌ها و شاخص‌های توسعه شهری پایدار

· شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر

· توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری

· شهرهای جدید و توسعه پایدار

· بافت‌های تاریخی شهر

· مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

· مشارکت شهروندان، حقوق شهری و فرهنگ‌سازی شهروندی

· بهسازی و نوسازی شهری

· شهرسازی، تکنولوژی و توسعه نوین شهری

· شهرسازی زیست‌مبنا

· تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری

· مدرنیته و هویت شهری

· نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه مدیریت شهری

· شهرهای مجازی، شهرهای الکترونیکی، شهرهای هوشمند و شهرهای خلاق

· نقشه‌برداری الگوهای مسکونی برای پایش شهریآینده‌پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی:

· جایگاه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی در توسعه و عمران روستایی

· جایگاه برنامه‌های توسعه روستایی در برنامه‌ریزی کلان کشور

· نقش دولت و سیاستگذاری­های ملی در توسعه روستایی

· آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، ارائۀ الگوهای مناسب

· توسعه پایدار روستایی: چشم‌اندازها، چالش‌ها، پارادایم‌ها و رویکردها

· ضرورت تدوین سند راهبردی توسعه روستایی کشور

· جایگاه برنامه‌ریزی محلی در برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران (روستای نمونه)

· زمینه‌های تاریخی و چالش‌های ساختاری مدیریت روستایی در ایران

· نقش مدیریت روستایی در توسعه پایدار روستایی

· سازمان‌های محلی و مدیریت روستایی (دهیاری، شوراها، سازمان‌های محلی و...)

· جهانی‌شدن و مدیریت روستایی

· نقش جوانان و زنان در مدیریت روستایی

· اقتصاد روستایی

· گردشگری روستایی

· مسکن و عمران روستایی

· جامعه و فرهنگ روستایی

· جهانی‌شدن و چشم‌انداز آیندۀ روستاهای کشور

آینده‌پژوهی توسعه ملی ایران در بستر سیستم اطلاعات جغرافیایی:

· سنجش‌ازدور و GIS برای مدیریت‌های اورژانسی اطلاعات هندسی برای هشدار در بحران‌های طبیعی

· انفورماتیک، ژئواینفورماتیک و سنجش‌ازدور

· استخراج عوارض و بازیابی اطلاعات از تصاویر ماهواره‌ای اپتیکی و راداری تحلیل تصاویر چند زمانی

· کاربرد تکنیک‌های سنجش‌ازدور در علوم زمین

· تحلیل تصاویر هوایی و ماهواره‌ای برای تهیه داده مکانی

· به‌روزرسانی و بهبود پایگاه داده‌های مکانی با استفاده از GIS

· تهیه سریع نقشه برای کاربردهای محیطی و مدیریت بحران کاربردهای GIS و سنجش‌ازدور

· مدل‌سازی داده، بصری سازی و augmented reality

· GIS دینامیک، پردازش هندسی، طراحی هندسی

· برداشت لیزری برای نقشه‌برداری 3 بعدی و تهیه نقشه

· تحلیل تصاویر فرا طیفی سیستم SAR با توان تفکیک بالا

· پایش تغییر شکل بر اساس داده SAR کالیبراسیون و تلفیق سیستم و سنجنده ها و روش‌های تهیه DEM

· نقشه‌برداری کاربردی و کارتوگرافی

· سیستم‌های اطلاعات مکانی

· سنجش‌ازدور و فتوگرامتری

آینده‌پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری:

· گردشگری و طبیعت‌گردی

· گردشگری و جغرافیا

· گردشگری و مدل‌های اقلیمی

· گردشگری در مناطق حفاظت‌شده، پارک‌های ملی جنگلی

· گردشگری در سواحل

· گردشگری و توسعه پایدار

· گردشگری روستایی

· استراتژی‌های هدفمند کردن مدیریت گردشگری

· گردشگری مذهبی

· گردشگری و موزه‌ها

· تغییرات آب و هوایی و گردشگری

· آموزش و تور گردانی گردشگری

· گردشگری و موسیقی‌های محلی

· گردشگری ادبی

· گردشگری ورزشی (کوهنوردی، کویر نوردی، دوچرخه‌سواری توریستی، اسکی)

· گردشگری، کشاورزی و محیط‌زیست پایدار

· نقش سازمان‌های متولی در توسعه پایدار گردشگری

· ارزیابی پیامدهای طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری

· گردشگری، فرودگاه‌ها و حمل‌ونقل هوایی

· سامانه‎های‎اطلاعاتی‎درصنعت‎جهانگردی و روش‌های کمی در جهانگردی

· گردشگری در شهرهای خلاق

· گردشگری، خدمات، هتل‌ها و آژانس‌ها

· گردشگری، مدیریت استراتژیک، موقعیت جغرافیایی ایران

· جغرافیا، گردشگری و توسعه شهری، روستایی و عشایری

· گردشگری و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی

· گردشگری، طبیعت‌گردی و مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی و اقلیم و آب‌وهوا

· ارزیابی طرح‌های توسعه جهانگردی

آینده‌پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیای طبیعی (اقلیم‌شناسی و ژئوموفولوژی)

· مدل‌سازی و محاسبات در علوم زمین زمین‌شناسی مهندسی نئوتکتونیک

· ژئوشیمی، کانی‌شناسی، سنگ‌شناسی و آتش‌فشان‌شناسی

· تکتونیک و زمین‌شناسی ساختمانی

· منابع طبیعی، فرصت ،تهدید، بهره برداری بهینه، حفاظت، آینده نگری

· محیط زیست، تخریب اکوسیستم و فناپذیری کره زمین

· وارونگی دما و توسعه پایدار مناطق زیست انسانی

· چینه‌شناسی، رسوب‌شناسی و فسیل‌شناسی ژئوفیزیک و زلزله‌شناسی

· مخاطرات طبیعی هیدروژئومورفولوژی

· فن‌آوری جدید علوم زمین

· خشکسالی و توسعه پایدار

· تنوع تیپولوژی مناطق جغرافیایی خاک ایران و توسعه پایدار

· گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی

· نوسازی و توسعه شهری-منطقه ای مبتنی بر ریسک زلزله

· ارزیابی و مطالعه پدیده خشکسالی

· کشاورز واسطه گران و واردات تک محصولی

· خشکسالی؛ مدیریت خشکسالی و پیامدهای آن

· انتقال آب از مناطق برخوردار به مناطق محروم طبیعی(فرصت یا تهدید)

· راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی

· برنامه ریزی و مدیریت بهینه کمی و کیفی منابع آب و راهکارهای بهینه سازی مصرف آب

· تغییر اقلیم و جنبه‌های اجتماعی – اقتصادی

· تغییر اقلیم و اثرات زیست بومی آن

· تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر بهداشت و سلامت

· تغییر اقلیم و جنبه‌های قانونی، حقوقی و فراملی

آینده‌پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیای سیاسی

· پسا برجام و شهر

· جغرافیای سیاسی و حکمروایی شهری

· جغرافیای سیاسی فضای شهری

· جغرافیای سیاسی و شهرداری‌ها و شوراهای شهر

· جغرافیای سیاسی و مدیریت شهری

· مدیریت بحران‌های شهری

· کانون‌های تأثیرگذار در امنیت شهر

· شهرهای ساحلی و امنیت

· شهرهای مرزی و امنیت

· جنگ‌های شهری و دفاع عامل

· بحران‌های زیست‌محیطی (آلودگی‌های هوا و...) و امنیت شهری

· نابرابری‌های اجتماعی و عدالت فضایی در شهر

· جغرافیای جنسیت و عدالت شهری

· عدالت فضایی و خدمات عمومی در شهر

· کشمکش‌ها و جنبش‌های شهری

· جغرافیای سیاسی شهر الکترونیک

· امنیت شهری و فناوری‌های نوین

· شهر مجازی و چالش‌های سیاسی مدیریت شهری

· جایگاه جهان شهرها در مناسبات ژئوپلیتیکی

· جهانی‌شدن و سیاه‌چاله‌های شهری

· رقابت بر سر جایگاه جهان شهری

· جهانی‌شدن و کلان‌شهرهای جهانی

· حاکمیت محلی، روابط بین‌المللی و دیپلماسی شهری

· وزن شهرها در نظام قدرت در مقیاس محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

· شهر و سیاست‌های بین‌الملل

· فرایندهای اقتصادی سیاسی و رشد فیزیکی شهرها

· اقتصاد سیاسی شهر و آسیب‌های اجتماعی

موقعیت

تهران, ایران
تهران - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

نظرات


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جزئیات خاص

تاریخ برگزاری 10 خرداد 1395
مهلت ارسال مقالات 01 خرداد 1395
برگزار کنندگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
مکان برگزاری تهران - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
سایت همایش geo.srbiau.ac.ir
تلفن دبیرخانه 09017793429
آدرس دبیرخانه تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری = دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - ساختمان علوم انسانی - طبقه 6 - اتاق 614
ایمیل geo.ayandeh2016@gmail.com

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله