فراخوان دومین کنفرانس سنجش و ارزشیابی علم - آذر 95

03 آذر
برگزار كنندگان: دانشگاه اصفهان . -------------- تحتحمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس مهلت ارسال چكيده مقالات: مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 شهریور 1395 تاريخ برگزاري همايش: 3 و 4 آذر 95

توضیحات

محورهاي همايش
محورهای کلی:
رویکردها و شاخص های سنجش و ارزشیابی علم ، فناوری و صنعت.
نظام های تضمین کیفیت و ارزشیابی علم ، فناوری و صنعت و چالش های ناشی از آنها.
مطالعات تطبیقی ارزشیابی علم ، فناوری و صنعت.
نظام های ارزشیابی علم ، فناوری و صنعت در کشور.
نظام های سنجش و ارزشیابی علم ، فناوری و صنعت و رشد و توسعه علمی ،فناوری و صنعتی کشور.
تولیت سیاستگزاری و ارزشیابی علم ، فناوری و صنعت.
نظام های ارزشیابی علم ، فناوری و صنعت و مدیریت کشور

موقعیت

اصفهان, ایران

نظرات


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جزئیات خاص

تاریخ برگزاری 03 آذر 1395
مهلت ارسال مقالات 31 شهریور 1395
برگزار کنندگان برگزار كنندگان: دانشگاه اصفهان . -------------- تحتحمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس مهلت ارسال چكيده مقالات: مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 شهریور 1395 تاريخ برگزاري همايش: 3 و 4 آذر 95
مکان برگزاری اصفهان - دانشگاه اصفهان
سایت همایش www.ses2016.ir
تلفن دبیرخانه 031-37932434
آدرس دبیرخانه اصفهان - میدان آزادی - دانشگاه اصفهان - ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه اول - دبیرخانه دائمی سنجش و ارزشیابی علم محل برگزاري: اصفهان - دانشگاه اصفهان
ایمیل ses22016@gmail.com

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته