دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران - اردیبهشت 95

22 ارديبهشت
1- ظرفيت هاي سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و صنايع وابسته و راههاي تامين مالي کشاورزي 2- اقتصاد آب (بازار، آب مجازي، حسابداري آب، نرخگذاري آب کشاورزي) 3- بهره وري و کسب وکار در بخش کشاورزي: چالش ها و راهبردها 4- سياستهاي راهبردي توسعه کشاورزي، صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست ...

توضیحات

محورهاي همايش-----------------

1- ظرفيت هاي سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و صنايع وابسته و راههاي تامين مالي کشاورزي

2- اقتصاد آب (بازار، آب مجازي، حسابداري آب، نرخگذاري آب کشاورزي)

3- بهره وري و کسب وکار در بخش کشاورزي: چالش ها و راهبردها

4- سياستهاي راهبردي توسعه کشاورزي، صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

5- مزيت هاي نسبي، سياست هاي تجاري و توسعه تجارت محصولات کشاورزي

6- توانمندسازي تشکلها در بخش کشاورزي و توسعه زنجيره تامين و ارزش

7- ريسک، بيمه کشاورزي و مديريت جامع ريسک در کشاورزي

8- صنايع تبديلي و تکميلي، توسعه روستايي و اقتصاد کشاورزي

9- تغيير اقليم، مهاجرت و توسعه روستايي

10- خدمات کشاورزي و توسعه کشاورزي

11- تحليل فضايي توسعه کشاورزي

12- اقتصاد نوآوري و دانش بنيان در کشاورزي

13- کشاورزي پسا تحريم و کشت فراسرزميني

14- اقتصاد کشاورزي و سياستهاي کلان اقتصادي

 

15 - تقاضا براي مواد غذايي، امنيت غذايي و توسعه کشاورزي

موقعیت

کرمان, ایران
کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان

نظرات


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جزئیات خاص

تاریخ برگزاری 22 ارديبهشت 1395
مهلت ارسال مقالات 30 دی 1394
برگزار کنندگان انجمن علمي اقتصاد کشاورزي ایران. دانشگاه شهيد باهنر کرمان.
مکان برگزاری کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان
سایت همایش www.10bciae.com/
تلفن دبیرخانه 31322606-043
آدرس دبیرخانه استان کرمان- شهرستان کرمان- بلوار 22 بهمن- ميدان پژوهش-دانشگاه شهيد باهنر کرمان-دانشکده کشاورزي-بخش اقتصاد کشاورزي
ایمیل 10bciae2015@gmail.com

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته