دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،راه کارها و چالش ها با محوریت کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست و گردشگری- اسفند 94

04 اسفند
1.کشاورزی و توسعه پایدار 2.آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک 3.منابع طبیعی و توسعه پایدار 4.علوم صنایع غذایی 5.مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات ...

توضیحات

محورهاي همايش----------------

1.کشاورزی و توسعه پایدار

- تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی

- فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

- ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک

- علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)

- ميوه هاي مناطق معتدله

- هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

- مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی

- شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي

- اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانکي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پایدار

- به زراعتي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي

- ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي

- ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی

- نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها

- نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی

- نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار

- نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

 

2.آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

- آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری

- مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی

- حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک

- کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب

- مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک

- نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار

- تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه

- روشهای مصرف کود در خاک

- هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی

- اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی

- پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها

 

3.منابع طبیعی و توسعه پایدار

- مباحث نوین در منابع طبیعی

- تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی

- استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی

- روشهای پالایش در منابع طبیعی

- ریزگردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی

 

4.علوم صنایع غذایی

- مباحث نوین در علوم صنایع غذایی

- علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی

- بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی

- بهداشت غذایی و مسمویت غذایی

- فرآوری مواد غذایی گیاهی ، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی

- میکروب شناسی مواد غذایی

 

5.مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات

- محصولات تراریخته

- بانک ژن و ذخایر ژنتیکی

- زراعت و اصلاح نباتات

- روشهای جدید به نژادی در گیاهان

- بیوتکنولوژی ، کشت بافت

 

6.مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی

- صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي

- سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال

- بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن

- بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی

- مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

- الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها

 

7.علوم شیلات و آبزیان

- کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان

- نقش آبزی پروری در توسعه پایدار

- تکثیر و پرورش آبزیان

- بهداشت و بیماری های آبزیان

- صید و بهره برداری

 

8.علوم دامی و دامپزشکی

- کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار

- تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور

- برنامه ريزي و مديريت منظر شهري

- مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور

- نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی

- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی

- فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

- نقش تکنیک¬های تولید مثلی در تولیدات دامی

- دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)

- بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی

- کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام

- جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

 

9.تولیدات گیاهی و علوم باغبانی

- کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی

- کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی

- ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی

- تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی

- بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی

- گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی

- روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی

- هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی

- الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت

- مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر

- سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی

- به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی

- مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی

- کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

 

10.نانو تکنولوژی در کشاوزی

- نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان

- کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی

- نقش نانو کودها در افزایش عملکرد گیاهان زراعی

- نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی

- نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی

- نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی

- کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی

 

11.علوم زراعت

- تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت

- کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت

- مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی

- تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت

- زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم

- روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی

- فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت

 

12.علوم جنگل و مرتع

- علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع

- روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع

- جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل

- مهندسي جنگل ، ساختار و توالي جنگل

- سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی

- کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع

- جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل

- نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل

- پرورش جنگل ، جنگل شناسي و اكولوژي جنگل

- اقتصاد ، اكوتوريسم ، گردشگري و مسائل اجتماعي جنگل

- آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع

- اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع

- مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی

- کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام

- محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری

- مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع

 

13.بیابان و بیابان زدایی

- ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی

- بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها

- اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان

- کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی

- بیابانزایی و توسعه پایدار

- خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی

 

14.پدافند غيرعامل در کشاورزی و محیط زیست

- نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار

- آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد

- نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور

- نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي

- نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و امنیت زیستی

- نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي

- کاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست

 

15.مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت

- زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی

- آتش سوزی در جنگل ها و مراتع

- خشکسالی و تغییرات اقلیمی

- طوفان ، صاعقه و ریزگرد

- کاربرد فناوري‌هاي نوين در مدیریت سوانح طبیعی

- نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار

- اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت

- حیات وحش و استفاده چند منظوره

 

16.مدیریت انرژی و توسعه پایدار

- انرژي هاي تجديد پذير (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... )

- انرژي هاي تجديد ناپذير (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )

- مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف

- محيط زيست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

- آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی

- نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محيط زيست

- سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي

- فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی

- سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی

- روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمان ها و نقش آن

- نقش فن آوري هاي نوين و مديريت انرژي ، مديريت انرژي و نقش آن بر بازار

- راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي ، استانداردها و معيارهاي آن

- تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي

- شيوه هاي مختلف استحصال و چالش هاي توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ايران

- بومي سازي فن آوري استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمدv

 

17.زیست بوم پایدار و توسعه

- محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار

- پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی

- حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار

- ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها

- شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی

- مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار

- صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

 

18.تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی

- نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم

- تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب

- اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی

- تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت

- اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی

- پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم

- اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات

- توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم

- قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم

 

19.محیط زیست انسانی و توسعه پایدار

- مديريت، برنامه ریزی و آموزش محيط زيست

- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی

- استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست

- آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی

- window.addEvent('load', function() { var djcfpagebreak_acc = new Fx.Accordion('.djcf_tabs .accordion-toggle', '.djcf_tabs .accordion-body', { alwaysHide : false, display : 0, duration : 100, onActive : function(toggler, element) { toggler.addClass('active'); element.addClass('in'); }, onBackground : function(toggler, element) { toggler.removeClass('active'); element.removeClass('in'); } }); var djcfpagebreak_tab = new Fx.Accordion('.djcf_tabs li.nav-toggler', '.djcf_tabs div.tab-pane', { alwaysHide : true, display : 0, duration : 150, onActive : function(toggler, element) { toggler.addClass('active'); element.addClass('active'); }, onBackground : function(toggler, element) { toggler.removeClass('active'); element.removeClass('active'); } }); });

موقعیت

آذربایجان شرقی, ایران
تبریز

نظرات


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جزئیات خاص

تاریخ برگزاری 04 اسفند 1394
مهلت ارسال مقالات 24 آذر 1394
برگزار کنندگان دبیرخانه کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،راه کارها و چالش ها
مکان برگزاری تبریز
سایت همایش 2icsda.ir/fa/homepage.php
تلفن دبیرخانه 33355605 - 041
آدرس دبیرخانه تبریز / خیابان امام / خیابان شهید رضانژاد شمالی / جنب اورژانس تبریز / ساختمان مهندسان
ایمیل info@2icsda.ir

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله