عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
010

fourth International Conference on Robotics, Mechanics and Mechatronics

21 اسفند 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
010

European Conference on Materials, Mechatronics and Manufacturing

27 بهمن 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
01

International Conference on Mechatronics and Mechanical Design

07 اسفند 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
000

International Conference on Emerging Trends & Innovation in ICT

15 بهمن 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
پوستر جدید همایش فناوری

فراخوان اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی

21 بهمن 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
00223

International Conference on Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture

19 ارديبهشت 1396 فنی مهندسی
برگزار شده
index

فراخوان دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر - اسفند 95

20 اسفند 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
7428a

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک - بهمن 95

27 بهمن 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
r_1_161209173510

فراخوان اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر - اسفند 95

15 اسفند 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
7441a

فراخوان سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر (IPRIA 2017) - فروردین 96

30 فروردين 1396 فنی مهندسی
برگزار شده

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته