عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
r_1_161207093910

فراخوان همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران،چالش ها و راهکارها

27 ارديبهشت 1396 حقوق، سیاست، سایر
برگزار شده
12

فراخوان دومین کنفرانس ملی فقه، حقوق و علوم انسانی

28 بهمن 1395 حقوق، سیاست، سایر
برگزار شده
poster_1

فراخوان مقاله اولین همایش ملی چالشهای گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران - بهمن 95

17 بهمن 1395 حقوق، سیاست، سایر
برگزار شده
poster20161203103831

فراخوان سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی

02 دی 1395 حقوق، سیاست، سایر
برگزار شده
11

فراخوان کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسي

18 آذر 1395 حقوق، سیاست، سایر
برگزار شده
4c168b7e01ab6a06ae42f43299fb81da

فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی ، اسپانیا - مهر 95

23 مهر 1395 حقوق، سیاست، سایر
برگزار شده
6um_nisconf_772kb

فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم اسلامی

31 شهریور 1395 حقوق، سیاست، سایر
برگزار شده
Poster 544kb

فراخوان کنفرانس ملی فقه،حقوق و علوم انسانی

18 شهریور 1395 حقوق، سیاست، سایر
برگزار شده
rea_lpsc_567kb

فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم جزا

27 شهریور 1395 حقوق، سیاست، سایر
برگزار شده
پوستر1)

فراخوان دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری

20 مرداد 1395 حقوق، سیاست، سایر
برگزار شده

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته