عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
ravanshenakhti

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی

19 ارديبهشت 1396 علوم اجتماعی، روانشناسی
برگزار شده
4444

چهارمین کنفرانس جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی،حقوق و علوم اجتماعی

28 ارديبهشت 1396 علوم اجتماعی، روانشناسی
برگزار شده
itmar2017-3

fourth International Conference On Innovative Trends In Multidisciplinary Academic Research

28 مهر 1396 علوم اجتماعی، روانشناسی
منتظر برگزاری
02

The second International Higher Education Studies Conference

20 مهر 1396 علوم اجتماعی، روانشناسی
منتظر برگزاری
05

nineteenth International Conference on Psychology & Language Research

03 مرداد 1396 علوم اجتماعی، روانشناسی
منتظر برگزاری
0405

The New Forest Complex Systems Conference

02 خرداد 1396 علوم اجتماعی، روانشناسی
برگزار شده
01023

fifith International conference on the elderly and new technologies

27 ارديبهشت 1396 علوم اجتماعی، روانشناسی
برگزار شده
ICTES_2017-1

fourth International Conference on Teaching and Education Sciences

02 تیر 1396 علوم اجتماعی، روانشناسی
منتظر برگزاری
r_1_161218160049

فراخوان پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی وفرهنگی

19 بهمن 1395 علوم اجتماعی، روانشناسی
برگزار شده
etsbs5-1

fifth International Conference on Evolving Trends in Social Sciences and Business Studies

06 اسفند 1395 علوم اجتماعی، روانشناسی
برگزار شده

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته