عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
wwww

lnternational Conference on Economic and Social Sustainability

10 آبان 1395 اقتصاد
برگزار شده
8

فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

25 آبان 1395 اقتصاد
برگزار شده
DP 50-70 3

فراخوان همایش "دولت پژوهي؛ واكاوي هاي نظري، كاربردي و آسيب شناختي"

10 اسفند 1395 اقتصاد
برگزار شده
Untitled

International Academic Conference, Istanbul

21 مهر 1395 اقتصاد
برگزار شده
Untitled

sixth International Conference on Business and Economics Research

31 شهریور 1395 اقتصاد
برگزار شده
7

فراخوان کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری ، اسپانیا - مهر 95

23 مهر 1395 اقتصاد
برگزار شده
40ea_mngc_631kb

فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم مدیریت و اقتصاد

27 شهریور 1395 اقتصاد
برگزار شده
qc97_nchm2017_655kb

فراخوان کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و روانشناسی

06 بهمن 1395 اقتصاد
برگزار شده
1

International Congress on Economy, Finance, and Business

02 شهریور 1395 اقتصاد
برگزار شده
7096a

فراخوان مقاله اولین همایش مدرسه تعاونی ؛ اقتصاد مشارکتی - آذر 95

15 آذر 1395 اقتصاد
برگزار شده

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته