عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
hashtomin

فراخوان هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران

24 بهمن 1395 اقتصاد
برگزار شده
00

fifth International Conference on Sustainable Development

15 شهریور 1396 اقتصاد
منتظر برگزاری
37106687_Iran

فراخوان دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت

20 ارديبهشت 1396 اقتصاد
برگزار شده
POSTER-CHAP

فراخوان بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی

15 ارديبهشت 1396 اقتصاد
برگزار شده
012

seventeenth International Conference Of Business , Economics , Management , Information Technology and Social Science

14 ارديبهشت 1396 اقتصاد
برگزار شده
112

فراخوان همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی

07 اسفند 1395 اقتصاد
برگزار شده
15

فراخوان اولین همایش گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

18 بهمن 1395 اقتصاد
برگزار شده
14

اولین همایش ملی بانکداری و محیط زیست

19 دی 1395 اقتصاد
برگزار شده
02

فراخوان چهاردهمین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی حمل و نقل خاورمیانه

05 بهمن 1395 اقتصاد
برگزار شده
gom

فراحوان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و روانشناسی

06 بهمن 1395 اقتصاد
برگزار شده

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته