وظايف دبير علمي همايش به شرح ذيل است:

1. نظارت بر حسن انجام امور؛
2. همکاري با معاونت پژوهش و ساير مراکز شرکت‌کننده؛
3. نظارت بر روند ارزيابي مقالات؛
4. اداره جلسات کميته علمي؛
5. ارائه گزارش از روند برگزاري همايش در جلسه افتتاحيه؛
6. جمع‌بندي نتايج و دستاوردهاي همايش در مراسم اختتاميه؛
7. تأييد نهايي مقالات.

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته