امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ایجاد کسب و کار

راهنماي ايجاد كسب و كار در شرکت های تعاونی

منبع: معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوری و وزرات تعاون

 

مقدمه :

طرح توجيهي معرف ميزان پختگي  مطالعات انجام شده طرح مي‌باشد، ممكن است عدم دقت در ارائه برخي از اطلاعات و ارقام، كارشناسان بانك به اين نتيجه برسد، كه سرمايه‌گذاري در اين طرح مخاطره‌آميز است.
هر طرح داراي جسم و و روح است، كه ارقام و اعداد ارائه شده در پرسش‌نامه بيانگر كميت و جسم طرح و توجيه اعداد و اثبات آنها همراه با ارائه مدارك مكفي بيانگر دقت ارائه و روح آن مي‌باشد. لذا درخواست مي‌شود تمامي آمار و ارقام به همراه مدارك و توضيحات كافي و مستند ارائه شود تا هيچ شبهه و سوالي پيش نيايد و در نيل به هدف، گامهاي سريعتري برداشته شود.
قبل از اينكه متقاضي براي ايجاد يك شركت تعاوني دانش بنيان اقدام نمايد ضرروت دارد تا از مشاوره گام به گام يك موسسه مشاوره حرفه ايي برخوردار شود تا بتواند قبل از هزينه هاي بي‌مورد نقشه راه ايجاد كسب و كار را بدرستي ترسيم نمايد. توصيه‌هاي يک کارشناس خبره در کسب و کار مي‌تواند يکي از مفيدترين سرمايه‌گذاري ها در اين زمينه باشد از برنامه‌ريزي سطوح زيرين کسب وکارگرفته تا همفکري با مديريت به شما براي حرکت به جلو با اعتماد به نفس کمک مي کند. مشاوران شما را در انجام كارهاي زير كمك مي كنند:
طرح تجاري موثر
قوانين كار و بيمه
برنامه‌ريزي مالي
و...
 
بخش اول: راه¬اندازي کسب و کار جديد ويژه شركت هاي تعاوني دانش بنيان:
شروع گام به گام يک کسب و کار
گام اول: داشتن يك ايده جديد
گام دوم:  تهيه طرح تجاري بر اساس فرم راهنماي پيوست
گام سوم: فرآيند ثبت و ايجاد يك شركت تعاوني دانش بنيان
گام چهارم: ارايه طرح براي بررسي كارشناسي و تصويب به كار گروه مستقر در بانك توسعه تعاون براي تامين منابع مالي (پيوست 6 و پيوست 7)
گام پنجم: آغاز عمليات اجرايي طرح (پس از تصويب طرح و اخذ مصوبه)
گام ششم: رشد و توسعه كسب كار
گام اول: ايده تجاري
ايده تجاري نقطه مركزي و شالوده يك طرح تجاري است. بدون داشتن يك ايده تجاري مشخص، برنامه تجاري تبديل به صفحاتي از اعداد و ارقام فاقد جذابيت براي سرمايه‌گذاران مي‌شود.
تجربه نشان داده است طراحان طرح تجاري در ايران به ايده تجاري بهاي كمي مي‌دهند و بيشتر بر روي ظاهر طرح تجاري متمركز مي‌شوند.
گام دوم: تهيه طرح تجاري
طرح تجاري مهمترين مستندي است که شما تهيه خواهيد کرد: اين طرح گوياي اين خواهد بود که شما چه کسي هستيد. کسب و کار شما را توصيف مي‌کند و نشان خواهد داد که شما چگونه سودآور خواهيد بود. يک طرح تجاري که به طور مناسب استادانه‌اي جمع‌بندي شده باشد مي‌تواند اطمينان اعتباردهندگان، سرمايه‌گذاران و سهام داران را جلب نمايد.


 طرح تجاري موفق:
آيا طرح تجاري شما چيزي است که فقط به صورت رشته¬اي از افکار پراکنده مغشوش است و هنوز روي کاغذ پياده نشده است؟ آيا شما قصد داريد موسسات اعتباري، سرمايه¬گذارها و صاحبان سرمايه را متقاعد کنيد که طرح تجاري شما قابل اعتماد است و ارزش سرمايه¬گذاري را دارد؟ طرح تجاري ابزاري مديريتي براي بيان کليه رئوس مطالب مهم است. يک طرح تجاري به¬صورت روشن و دقيق برنامه¬اي براي رسيدن به اهداف و نحوه تعامل تمام فعاليت¬ها با اهداف را معرفي مي¬کند و گام¬هاي لازم براي رسيدن مرحله به مرحله به اهداف تعيين مي¬شود.
طرح تجاري فقط براي شروع يک فعاليت اقتصادي جديد يا کسب اعتبار مالي براي راه¬اندازي واحد جديد نيست بلکه طرحي عملياتي براي اداره موفق هر شرکت است.
طرح تجاري بايد جامع و مانع باشد يعني اينکه علاوه ¬بر جامعيت بايد بسيار ساده نيز باشد و از زياده¬گويي پرهيز کرد. هر سال بايد طرح تجاري تازه¬اي با توجه به مقتضيات شرايط تدوين کرد. براي تهيه يك طرح تجاري مي‌توانيد از نكات (پيوست1 و 2) استفاده نماييد.
گام سوم: فرآيند ثبت و ايجاديك شركت تعاوني دانش بنيان
در اين گام شما آماده مي‌شويد تا براي اجراي طرح خود يك ساختار ايجاد نماييد تا به طرح كسب كار خود وجهه قانوني بخشيد كه بتوانيد از مزاياي آن بهره مند شويد. براي اينكه بتوانيد از مزاياي شركت هاي تعاوني دانش بنيان بهره مند شويد بايد مطابق دستورالعمل پيوست علاوه بر ارايه ايده كسب و كار خود يك شركت تعاوني دانش بنيان (مطابق راهنماي پيوست 3) ثبت نماييد.
در پيوست شماره 4، مي‌توانيد ، اهداف شركت تعاوني و مزاياي آنها را مطالعه نماييد.
گام چهارم: ارايه طرح براي بررسي كارشناسي و تصويب به كارگروه مستقر در بانك توسعه تعاون
در اين مرحله متقاضيان طرح تجاري خود به همراه مستندات و مدراك (مطابق پيوست5 و 6) از طريق معاونت علمي، بنياد علمي نخبگان و يا وزرات تعاون به كارگروه ارسال مي‌نمايند. كارگروه پس از ارزيابي دقيق طرح  از ابعاد فني، اقتصادي، مالي و توانمندي مجريان در اجراي طرح براي رد يا قبول آن تصميم گيري خواهد كرد.
برخي از معيارهاي ارايه تسهيلات:
امکان توجيه بازار و فروش واقعي و قابل قبولي را داشته باشد
دانش فني و مهارت خاص لازم را در حوزه فعاليت خود داشته باشد
ويژگي‌هاي اخلاقي يک کارآفرين موفق را، نظير انگيزش بالا، ريسك‌پذيري، اعتماد به‌نفس و... دارا باشد.
يک تيم مديريت سخت¬کوش را گرد هم آورد
توان منابع مالي حداقل (10%) را براي سرمايه گذاري داشته باشد.
حداقل يكي از شرايط اعلامي در اساسنامه شركت هاي دانش بنيان را داشته باشند
نياز به تسهيلات از 20 ميليارد بيشتر نباشد
گام پنجم: آغاز اجراي طرح
پس از اخذ مصوبه بانكي و به عبارتي تخصيص منابع مالي مورد نياز طرح، مجريان بايد مطابق منابع مالي تخصيص يافته براي طرح و زمانبندي پيش بيني شده براي اجراي طرح اقدام نمايند.
نكات مهمي كه مجريان بايد در اين مرحله رعايت نمايند:
1.    مديريت پروژه در اين مرحله بسيار حياتي است زيرا تخصيص بهينه منابع در سرنوشت طرح موثر است. هرگونه هزينه هاي گزاف ادامه اجراي طرح را تهديد مي‌نمايد. چون در صورت تاخير و افزايش قيمتها قدرت مالي شما براي سرمايه گذاري كاهش مي‌يابد و معمولا" بانك هم براي جبران اين كمبود تعهدي نمي‌پذيرد.
2.     اگر خودتان تجربه زيادي در اين زمينه نداريد حتما" از مشاوره فردي امين براي اين مرحله بهره مند شويد.
3.    همزمان با اجراي طرح به فكر بازاريابي باشيد زيرا اگر بهترين محصول را هم توليد نماييد ولي نتوانيد آن را بفروشيد در بازپرداخت تسهيلات با مشكل مواجه مي‌شويد. پس هنر هر كارآفرين در ايجاد و تصاحب بازار و فروش محصول يا خدمات مي‌باشد.
گام ششم: رشد و توسعه کسب و کار
عمليات روزانه ممکن است قسمت اعظم وقت شما را به خود اختصاص دهد، اما شما به عنوان مالک اصلي کسب و کار، وظيفه مديريت رشد شرکت را نيز برعهده داريد. نبايد دچار روزمرگي شويد زيرا رقباي شما در كمين هستند و يا ساير خطرات داخلي و خارجي شما را تهديد مي‌كنند. هميشه بايد آماده باشيد و نوآوري بايد جزء لاينفك فعاليت شما باشد.
در ادامه برخي از موضوعات و نكاتي كه بايد در اين مرحله به آنها توجه كافي را داشته باشد آورده شده است:
استراتژي تجارت الکترونيک خود را کامل کنيد
اگر شما کسب و کار داريد بهتر است به فکر راه‌اندازي وب سايتي مرتبط با واحد تجاري خود باشيد. اين وب‌سايت مي‌تواند يک صفحه شامل اطلاعات مربوط به ارتبط با شما فقط باشد يا اينکه پايگاهي براي تمام اطلاعات طبقه‌بندي شما نيز باشد ولي شما بايد از ابزارهاي متفاوتي که مي‌تواند به شما در اين زمينه کمک کند بهره مند شويد.
استراتژي بازاريابي
آيا مدتي که فروش شما رشد چشم¬گيري ندارد و شما نمي¬دانيد که بايد چه کار انجام دهيد؟ و آيا با فرصت جديدي در بازار روبرو شديد که نمي¬دانيد آيا ارزش گذاشتن وقت و انرژي دارد؟
درست شبيه هر کارآفرين خلاق و نوآوري، شما هم در فکر گسترش کسب و کار خود و نفوذ در بازارهاي جديد هستيد. اما در محيط رقابتي امروز نياز است که شما تصميم¬هايي با دامنه وسيعي از اطلاعات و دانش اتخاذ کنيد. بنابراين مزاياي استراتژي بازاريابي چيست؟
استراتژي بازاريابي معمولاً براي معرفي يک محصول جديد به بازار يا توسعه محصول و افزايش سهم بازار محلي، منطقه¬اي يا بين¬المللي توصيه مي¬شود. همچنين براي بنگاه¬هايي که به دنبال اطلاعات جامعي از صنعت، رقبا و فرصت¬هاي بازار خود هستند مي¬تواند مفيد واقع شود.
انتخاب يك سرمايه‌گذاري مناسب
وقتي كه ما براي واحد تجاري خود سرمايه‌گذاري مي‌كنيم مهم است كه تركيب مناسبي بين وام‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت، اوراق قرضه و ديون خود داشته باشيم. بانك‌ها براي سرمايه‌گذاري نكات زيادي را مورد توجه قرار مي‌دهند ولي يكي از مهمترين آنها نسبت وام به سهم است كه نشان مي‌دهد چقدر شما سرمايه‌گذاري كرديد و چقدر به وسيله ديگران سرمايه‌گذاري انجام شده است.
مديريت منابع انساني
آيا شما تجربه عدم ثبات کارمندان را در شرکت خود داشته¬ايد؟ يا از اينکه نيروي انساني متناسب با زمينه فعاليت خود را پيدا نمي¬کنيد نگران هستيد؟ آيا سرعت بخشيدن به رويه¬هاي انجام کار و حصول اطمينان از بهره¬وري سازمان خود را در اولويت کارهايتان گذاشته¬ايد؟
موفقيت و شکست شما در اداره سازمانتان درگروه اداره موثر وکاراي مقوله¬هاي مربوط به منابع انساني است. در حقيقت، در دنياي رقابتي امروز نيروي انساني به¬عنوان يک مزيت رقابتي جايگزين منابع فيزيکي بنگاه هاي بزرگ و کوچک شده است. به نظر مي¬رسد منابع انساني مي¬تواند در زمينه¬هاي زير به بنگاه شما کمک کند:
جذب، ارتقاء و جلب رضايت کارمندان با صلاحيت
ارتقاء سطح اخلاقي وجداني و ارتباطات کارمندان
کاهش منازعات قانوني و حقوقي
افزايش بهره¬وري
در ارتقاء نيروي انساني چه مسائلي بايد لحاظ گردد؟
اين بدين معني است که در فرآيند بهبود تجارت سازمان شما بايد به ملاحظات زير توجه کرد:
فرآيند استخدام کارا
انگيزش کارکنان
آموزش
ارزيابي عملکرد کارمندان و ساختار پرداخت حقوق
برقراري ارتباط دوستانه با مسائل کارمندان و اجتناب از بروز مسائل حقوقي و قانوني
براي اينكه استخدام مناسبي داشته باشيم مناسب است كه در هنگام درج آگهي استخدام نيرو به خوبي وضعيت نيروي مورد نظر بيان شده باشد:
عنوان پست درنظرگرفته شده
اطلاعات مربوط به شركت
شرح شغل
توانمندي¬ها
نحوه درخواست شغل
مزايا و شرايط كاري
نكته مهم ديگر در همين رابطه آنكه چنانچه کسب و کار شما رونق بگيرد، شما نيازمند استخدام کارمندان جديد با تخصص مناسب هستيد. براي آشنايي با تعهدات لازم براي يک کارفرما مطالب ارائه شده ارايه شده در زمينه قوانين كار را مطالعه نماييد.
اجمالا آنكه شما نياز به برنامه منابع انساني کامل و منحصراً براي خود داريد پس مديريت منابع انساني را دست كم نگيريد.
در ادامه در مورد بعضي موضوعات مهمي كه با آنها سروكار خواهيد داشت نكاتي بصورت سوالي ذكر شده است:
قيمت:
رقباي شما چه استراتژي قيمتي را پيش گرفته¬اند؟
معيار عملکرد واقعي براي پيش¬بيني فروش چه خواهد بود؟
هزينه ساخت و توزيع محصولات شما چقدر خواهد بود؟
محصول:
مزيت رقابتي محصول شما چيست؟
روند تغيير محصولات در صنعت شما چگونه است؟
تبليغات:
استراتژي بازاريابي رقباي شما براي نفوذ در بازار چيست؟
بازار هدف شما کدام است؟ و بهترين استراتژي براي نفوذ در اين بازار خاص چيست؟
فعاليت¬هاي بازاريابي خود را چگونه اولويت¬بندي مي¬کنيد؟ اين فعاليت¬ها وقتي سود شما افزايش مي¬يابد به چه ترتيب خواهد بود؟
مکان:
اولين محل عرضه محصولات شما کجاست؟
چه نوع سيستم توزيعي براي محصولات شما مناسب است؟
مشتريان:
بازار هدف شما چقدر بزرگ است؟
نفوذ مورد انتظار شما در بازار هدفتان چگونه خواهد بود؟
چه موانعي بر سر راه شما براي رسيدن به مشتريانتان وجود دارد؟
ترجيحات و عادات مصرفي مشتريانتان چگونه است؟
تحقيق:
آمار فروش اصلي شما در صنعت خود چگونه است؟
تحقيق شما نبايد فقط در زمينه ارتقاي كيفيت محصول يا خدمت باشد بلكه براي موفقيت كسب و كار خود نيازمند هستيد در زمينه هاي زير تحقيق نماييد :
مطالعه بازار (تجزيه و تحليل روندهاي اصلي رقبا و استراتژي¬هاي موجود در صنعت)
استراتژي بازاريابي (برنامه مرحله به مرحله براي دستيابي به اهداف بازاريابي مبتني بر نقاط ضعف و قوت بنگاه شما)
استراتژي فروش هدفمند (قيمت¬گذاري، کانال¬هاي فروش و توزيع، تخمين نفوذ در بازار)
استراتژي ارتباطات (استراتژي تبليغات، روابط عمومي)
خدمات مذکور شرکت شما را در زمينه¬هاي مختلف حمايت و پشتيباني مي¬کند که از اين قرار خواهد بود:
اجرا ي شبکه محلي يا بين¬المللي توزيع
ارزيابي تمام فاکتورهاي کارا در فروش/ خدمات
گسترش و نفوذ به مناطق جغرافيايي جديد
معرفي يک محصول جديد در يک بازار خارجي (شامل قيمت¬گذاري، خطوط توزيع، مذاکره با صنايع مختلف، ترويج محصول در بازار جديد با توجه به ملاحظات فرهنگي خاص آن بازار)
سازماندهي تيم فروش محلي (با استناد به اهداف قابل حصول و دقيق فروش در مناطق مشخص با فروشنده-هاي مشخص)


 
شروع يك كسب‌ وكار جديد يا خريد يك كسب‌وكار موجود
مالكيت يك كسب و كار جديد
اگر شما قصد گسترش كسب و كار خود را داريد ترجيح مي‌دهد كه حركتي آهسته و بسطي را در دنياي متلاطم امروز اتخاذ كنيد يا با مالكيت يك كسب و كار موجود از نقاط قوت كليدي آن بهره‌مند شويد.
مالكيت و تحصيل يك كسب و كار خيلي از مسائل و مشكلات طاقت‌فرسا كه ممكن است انگيزه شما را براي ادامه مسير كاهش دهد را از بين ببرد. در جمله موانعي كه فراروي راه‌اندازي يك كسب و كار جديد است را مي‌توان توسعه محصول، استخدام افراد مناسب، خريد و راه‌اندازي سيستم‌هاي پاسخ‌گويي به مشتري، نفوذ در بازار و هزينه‌هاي مالي و بهره كه در موقع شروع يك كسب و كار وجود دارد، را نام برد. از همه اين مسائل گذشته وقتي شما مالكيت كسب و كار ديگري را برعهده مي‌گيريد، امكانات بسياري در آنجا وجود دارد كه دغدغه شما را كاهش مي‌دهد. كارشناسان معتقدند در سال‌هاي اخير افراد بيشتري متقاضي تحصيل مالكيت كسب و كارهاي ديگران هستند با توجه به اين نكته كه با افزايش جمعيت علاقه افراد از كسب و كار و صنايع سنگين به تجارت‌هاي خانوادگي كشيده شده است.
خريد و به دست آوردن يك واحد تجاري از اشتباه‌هاي احتمالي و فرآيند سعي و خطا در راه‌اندازي يك كسب و كار جلوگيري مي‌كند. از آنجا كه ممكن است اين يكي از شاخص‌ترين سرمايه‌گذاري‌هاي در طول زندگي شما باشد، شما بايد مطمئن شويد كه خريد را در قيمت مناسب انجام داده‌ايد و نرخ بازگشت سرمايه شما مناسب خواهد بود.
در گام اول شما بايد اهداف شفاف و مشخصي داشته باشيد به‌طوريكه در عالم واقع هم نيز قابل دستيابي باشند. شما بايد براي كسب و كار خود چشم‌انداز و مأموريت مشخصي در نظر بگيريد كه اينها مي‌تواند از بهبود خدمت‌رساني شما افزايش سهم بازار تا ايجاد يك خط جديد براي توليد يك محصول مكمل تغيير كند.
كارشناسان معتقدند كه مالكيت موفق يك كسب و كار در گرو گره‌خوردن آن با شخصيت مالك جديد آن و فلسفه و ماهيت وجودي كسب و كار مي‌باشد. شما بايد احساس راحتي با شركت خود بكنيد. به‌عنوان مثال اگر شما كسي هستيد كه دوستدار محيط زيست است، دوست داريد كه كسب و كار شما محصولاتي توليد نكند كه سلامت محيط زيست را به مخاطره بياندازد.
اكيداً توصيه شده است كه در كسب و كاري كه به آن اشراف كامل داريد فعاليت خود را ادامه دهيد با انتخاب حوزه فعاليت ناآشنا و نامأنوس با مهارت شما، ريسك شما افزايش مي‌يابد.
تحليل SWOT (قوت، ضعف، فرصت، تهديد) يكي از ابزارهاي مهم و كاربردي براي كارآفرينان مي‌باشد. بهتر است كه اول تحليل‌هاي خارجي را انجام دهيم مانند مطالعه فاكتورهايي مانند روند مطالعه بازار و رقبا را انجام دهيم. به‌عنوان مثال چنانچه بازاري كه قرار است شما در آن فعاليت كنيد چنانچه داراي رقباي زيادي با قيمت‌هاي رقابتي باشد مدت زمان زيادي طول خواهد كشيد كه شما به بهره‌برداري و هدف خود كه همان توليد پول است برسيد.
قدم بعدي تحليل عوامل داخلي است كه به جنبه‌هاي اصلي بنگاه مانند دارايي‌ها مي‌پردازد. به‌عنوان مثال اگر تجهيزات شما قديمي باشند تيم تعمير و نگهداري شما بايد قوي باشد و به طبع هزينه‌هاي زيادي را بر شما تحميل مي‌كند. از طرف ديگر شما ممكن است به اين نتيجه برسيد كه در شروع يك كسب و كار جديد بهتر است از ماشين‌آلات و تجهيزاتي استفاده كنيد كه قيمت پايين‌تري دارند. اكيداً توصيه مي‌شود كه از نزديك تمام ماشين‌آلات و تجهيزاتي كه قرار است خريداري كنيد را ببينيد تا با مشكلات احتمالي و نقاط قوت كاملاً آشنا باشيد.
يكي از عوامل كليدي در تصميم‌گيري راجع‌به مالكيت يك كسب و كار بايد باشد. اين مشكلي است كه فراروي اغلب كارآفرينان مي‌باشد. به‌اين‌صورت كه در تشكيل كسب و كارهاي خانوادگي دختران و پسران كارآفرين در پست‌هاي كليدي مديريتي قرار دارند كه بعضاً مهارت و دانش كافي براي تصميم‌گيري در آن منسب را ندارند.
در معامله نهايي از مساعدت حرفه‌اي افراد متخصص بهره بگيريد.
كارآفرينان مي‌خواهند كه همه كارها را خود انجام دهند، ولي كارشناسان امر معتقدند كه بهره‌مندي از نظر كارشناسي افراد متخصص در مراحل نهايي براي موفقيت الزامي است. گفته شده است كه استراتژي نظر شخص ثالث بهترين استراتژي در معاملات مي‌باشد. به‌عنوان مثال چنانچه مي‌خواهيد تجهيزات يك كسب و كار را ارزيابي كنيد توصيه مي‌شود كه از راهنمايي كه خريدار يا تأمين‌كننده تجهيزات و ماشين‌آلات استفاده كنيد تا او ارزش واقعي آنها را به شما بگويد.
در امضاي توافق‌نامه‌ها حضور يك وكيل كمك زيادي مي‌تواند به شما بكند. مخصوصاً در امضاي توافق‌نامه بين سهامداران مختلف مشاوره با يك وكيل زبده مي‌تواند كمك شاياني براي شما باشد. با در نظر گرفتن اينكه ما براي محافظت از سرمايه خودتان و كاهش ريسك به امضاي توافق‌نامه‌هاي همكاري با سهامداران مبادرت مي‌كنيم ولي بايد در تنظيم اين توافق‌نامه‌ها دقت لازم را مبذول نماييم.
سرمايه‌گذاري براي خريد كسب و كار موجود:
آيا روحيه كارآفريني هنوز در شما زنده است؟ خريد كسب و كار به نظر يك حركت استراتژيك براي شروع مي‌آيد. اين باعث مي‌شود كه شما در بازي يك پله جلوتر باشيد آنهم زماني‌كه بسياري از فازهاي راه‌اندازي واحد تجاري جديد با شكست روبرو مي‌شود. و بنابراين اين تنها راه‌حل موجه در اين مقوله مي‌باشد. بخصوص چنانچه سرمايه‌گذاري براي راه‌اندازي واحد تجاري در صنايعي مانند توريسم و برخي صنايع توليدي سرسام‌آور مي‌باشد و از عهده هركسي برنمي‌آيد. المان‌هاي كليدي براي مالكيت كسب و كار مناسب ارزيابي وضع موجود خودتان و مشخص كردن اينكه شما چه مي‌خواهيد و به دنبال چه هستيد؟
در ادامه برخي از دلايل انتخاب خريد كسب‌وكارهاي موجود، بجاي تأسيس كسب‌وكاري جديد را مرور خواهيم كرد:
مشتريان
شما در واقع با خريد يك كسب و كار كل مشتريان آن واحد تجاري را نيز كسب مي‌كنيد. از جريان وجوه نقد حاصل از فروش محصولات و خدمات به اين مشتريان فرصت لازم براي بهبود ارتباط واحد تجاري موجود با محيط را خواهيد داشت.
عمليات
چون فرآيند توليد در جريان است شما نياز نيست براي راه‌اندازي، با مشكلات سعي و خطا و تست مواجه شويد.
عمليات، توزيع، تأمين‌كنندگان، پرسنل كليدي همه مهيا هستند و شما مي‌توانيد در زمان و پول خود صرفه‌جويي كنيد.
مالك قبلي كسب و كار ديد مناسب را براي اداره واحد تجاري به شما خواهد داد.
محصول
در انبارها محصول مي‌باشد. محصولات به فروش مي‌رسد و سطح مشخصي از سود را عايد شركت مي‌كند. اين به شما اين ايده را مي‌دهد كه چه چيز خوب كار مي‌كند و شما چه كارهايي را بايد براي بهبود فروش انجام دهيد. شما قادر خواهيد بود با اختصاص بودجه بيشتري فعاليت‌هاي بازاريابي خود را تقويت كنيد.
كارمندان
كاركناني كه مدتي است در كسب و كار شما كار مي‌كردند مي‌توانند اطلاعات و دانش بسيار مفيدي راجع به نحوه اداره كسب و كار و صنعت موجود را در اختيار شما قرار دهند.
سرمايه‌گذاري
نرخ رو به رشد اثبات‌شده قبلي و جريان وجوه نقد فعلي جريان امور را براي سرمايه‌گذاري بيشتر براي سرمايه مولد را تسهيل مي‌كند
طرح تجاري و گزارشات كسب و كار مي‌توانند شما را در گرفتن تصميم راهنمايي كنند بنابراين مي‌توانيد سود كوتاه‌مدت و بلندمدت خود را تخمين بزنيد
ساير فاكتورهايي كه بايد درنظر گرفته شود:
در حوزه‌اي كه اطلاعات كسب و كار در آن زمينه است باقي بمانيد
به دنبال بهترين گزينه كه با شرايط شما مناسب است باشيد
ريسك موجود را ارزيابي كنيد
به دنبال هم‌افزايي باشيد:
هم‌افزايي در حوزه‌هاي زير بين واحدهاي مختلف كسب و كار موجود خودتان و مالكيت كسب و كار جديد مي‌تواند خيلي براي شما  مقرون به‌صرفه باشد:
بازاريابي و فروش
عمليات
امور اداري و مالي
آشنايي با برخي مفاهيم كسب‌وكار
برنامه¬ريزي استراتژيک  
آيا شما کسب و کار جديدي را شروع کرديد يا در حال معرفي محصول جديدي به بازار هستيد؟ آيا در فکر توسعه مرزهاي کسب و کار خود هستيد؟ آيا با تغيير در بازار يا صنعت خود مواجه هستيد؟
عموماً وقتي که بنگاه¬ها با مقوله تغيير مواجه مي¬شوند کمتر پيش مي¬آيد که با صبر و حوصله و اختصاص وقت و انرژي لازم به برنامه¬ريزي و استراتژيک کردن آن بپردازند. اين درست زماني است که نقش يک مشاور مجرب براي هدايت شما در تدوين استراتژي مناسب براي غلبه بر اين مقولات نامأنوس روشن مي-شود. مشاور با توجه به اولويت¬ها و شناسايي اهداف و چالش¬ها برنامه¬اي هدفمند با گام¬هاي مشخص و قابل اندازه¬گيري براي دستيابي به آن اهداف طراحي مي¬کند.
در برنامه¬ريزي استراتژيک سعي در ايجاد يك ارتباط بين اهداف شركت، توانمندي¬ها، منابع و فرصت-هاي متغير دنياي بيرون است.
 يک برنامه استراتژيک خوب بايد بتواند پاسخگوي سوالاتي نظير آنچه در ادامه گفته مي¬شود باشد.
چه ملاحظاتي را بايد مدنظر داشته باشيد تا مطمئن شويد که بنگاه شما سير صعودي رشد خود را حفظ مي-کند؟
آيا شما و سازمانتان در راستاي تحقق چشم¬اندازها و مأموريت سازمان گام برمي¬دارد؟
آيا اهداف بنگاه شما در راستاي واقعيات صنعتي که در آن قرار داريد است؟
آيا تمام زواياي بنگاه شما براي رسيدن به اهداف سازماني مشارکت دارند؟
برنامه استراتژيک مي¬تواند به سازمان شما در زمينه¬هاي زير کمک کند:
آمادگي لازم براي تغيير
ترسيم نماي کاملي از نقاط ضعف و قوت، فرصت¬ها و تهديدهاي شرکت شما
استفاده درست و به¬جا از فرصت¬هايي که در راستاي مأموريت و چشم¬انداز سازماني شماست و اجتناب از آنهايي که هيچ ارزش افزوده¬اي براي شما ندارد
شناسايي فرصت¬ها و تهديدهايي که مي¬تواند در برنامه شما موثر باشد
افزايش هماهنگي براي تمرکز بر اهداف مشترک
بهبود کارايي و بازدهي براي تحقق اهداف
مديريت و حفظ رشد مستمر
داشتن برنامه¬اي جامع براي غلبه بر مشکلات قبل از بروز و ظهور آنها
براي رسيدن به يك برنامه¬ريزي استراتژيك مي¬توان راه¬كارهاي زير را به كار بست:
هدف¬ قراردادن اهداف موردنظر
جستجوي كمك¬هاي بيروني
استفاده از تحليل SWOT
تعريف چشم¬انداز شركت
درباره قلمرو¬هاي برنامه تصميم¬گيري شود.
قراردادن برنامه مالي در جايگاه خود
بازاريابي/فروش و توزيع
با فرستادن پرسشنامه¬هايي براي مشتريان اصلي خود،‌ براساس نظرات آنها و جوابي كه به پرسش¬ها مي¬دهند مي¬توانيد وضعيت محصول خود از نظر جلب نظر مشتري را به دست آوريد. از آنجايي كه تعامل نزديك با مشتريان به عنوان يك راهكار بسيار كارا محسوب مي¬شود، با گردهم¬آوري مشتريان كليدي و برگزاري ميزگردهايي براي كسب اطلاع از نظرات و خواسته¬هاي مشتريان از محصولي كه دريافت مي¬كنند، نظرات اصلي آنها را كسب مي¬كنيد. از اين مشتريان مي¬خواهيد كه در جريان بهبود كيفيت محصول براساس خواسته-هاي آنها باشند و در ادامه از آنها مي¬خواهيد كه از جنبه¬هاي بسيار بد محصولاتتان براي شما بگويند و درپايان از آنها بخواهيد كه مواردي كه به نظر آنها مي¬تواند به محصول اضافه شود را براي شما ذكر كنند. با به كارگيري اين روش اصلاحات نرمي با كمك مشتريان در محصول بدست مي¬آيد. اجراي هريك از اين اصلاحات به معني حفظ بخشي از بازاري است كه به آن وارد شده¬ايد.
هر چند بازاريابي يك فعاليت تخصصي است ولي اصول كلي آن به صورت  زير است:
وضعيت فعلي خود را با شناسايي نقاط ضعف، قوت، فرصت¬هاو تهديدها واضح كنيد.
از كل فرآيندهايي كه درشركت انجام مي¬شود يك بازبيني به عمل آوريد. در اين بازبيني مواردي مانند وضعيت كسب¬وكار، وضعيت مشتريان، وضعيت رقبا و فعاليت¬هاي فعلي بازاريابي خود را مشخص كنيد.
برنامه بازاريابي خود را طراحي كنيد. اين برنامه شامل خلاصه اجرايي، وضعيت فعلي و تحليل بازار، اهداف بازاريابي و استراتژي بازاريابي است.
روش¬هاي گوناگوني براي بازاريابي محصولات وجود دارد كه هريك از آنها را مي¬توان با توجه به استراتژي اتخاذشده توسط شركت به كار گرفت. به طور مثال مي¬توان به روش مراجعه حضوري، سخنراني در مراسم¬هاي مناسب، استفاده از وب¬سايت، استفاده از تيزر تبليغاتي، ايميل مستقيم، بازيابي محلي، استفاده از بروشور، درج آگهي تبليغاتي با تمركز بر بازارهاي هدف اشاره داشت.


برنامه‌ريزي مالي
آيا شما در پي تامين مالي براي سازمان خود هستيد؟ و آيا بهبود وضعيت مالي بنگاه يکي از مهمترين اهدافي است که دنبال مي¬کنيد؟ برنامه¬ريزي مالي وسيله¬اي براي رشد سودآوري بنگاه است. توانايي شناسايي مشکل و پيش¬بيني مشکلات احتمالي در آينده به¬واسطه برنامه¬ريزي مالي افزايش مي¬يابد.
برنامه¬ريزي مالي شامل:
1. وضعيت مالي صاحبان (يا صاحب) سازمان
چه مقدار بايد شما در شرکت خود سرمايه¬گذاري کنيد؟
آيا وام و ديون مالي براي شما ضرورت دارد؟
حقوق ماهانه واقعي شما به چه ميزان بايد باشد؟


2. صورت سود و زيان کسب و کار
شامل پيش¬بيني¬هاي فروش، قيمت تمام شده محصولات، هزينه¬هاي ثابت و متغير (حقوق کارمندان، هزينه¬هاي تبليغات، اجاره، هزينه مالي و بهره) و سود
سه سناريو- سناريو خوش¬بينانه، بدبينانه و محتمل- براي ارزيابي عدم قطعيت و ريسک در کسب و کار بايد جزئيات نشان داده شود.


3. تجزيه و تحليل نقطه سر به سر:
تعيين نقطه¬اي که در آن درآمد و هزينه¬هاي شما در تعادل مي¬باشد
چگونه مي¬توان خود را به ماکزيمم ظرفيت توليد رساند
چه سطحي از فروش مورد انتظار است و مدت زمان لازم براي رسيدن به اين سطح چقدر تخمين زده مي¬شود و با سودآوري مورد نظر مرتفع گردد
چه تغييراتي مي¬تواند بيشترين سودآوري را در پي داشته باشند
4. صورت جريان وجوه نقد :
اطلاعات شفاف و روشني از اينکه هر ماه چقدر وجه نقد نياز است تا شما بتوانيد بر کسب و کار خود ادامه دهيد را در اختيار شما قرار مي¬دهد.
تسهيلات مالي براي راه¬اندازي كسب¬وكار
تسهيلاتي كه عموما به صورت وام به شركت¬هاي در حال راه¬اندازي پرداخت مي¬شود در دو قالب زير پرداخت مي¬شود:
بلندمدت
اين تسهيلات براي خريد دارايي¬هاي ثابت مانند ساختمان¬، ماشين¬آلات و اجزا ثابت كارخانه استفاده مي¬شود و در اقساط ثابت ماهيانه بازپرداخت مي¬شود.
كوتاه مدت
براي پرداخت دارايي¬هاي ثابت مانند موجودي، حساب¬هاي دريافتني و يا ديگر مصارف سرمايه در گردش به كار مي¬رود.
موارد زير براي بانك اهميت دارد:
توان بازپرداخت وام خارج از فعاليت عادي كسب¬وكار را داشته باشد.
وام براي راه¬اندازي كسب وكار كفايت مي¬كند.
برنامه كسب¬وكار به صورت مكتوب
پيش¬بيني جريان نقدي براي 12 ماه اول،‌ شامل برنامه بازپرداخت
سود و زيان پيش¬بيني شده براي سال اول و دوم
ليست موجودي و تجهيزات
ليست تجهيزاتي كه مي¬توان به عنوان تضمين به كار برد.


بازدهي عملياتي:
آيا احساس مي¬کنيد که تحت فشار شديد فعاليت¬هاي رقبا قرار داريد و آنها توان شما را تحليل برده¬اند؟ يا لازم است هزينه¬هاي عمليات خود را به گونه¬اي کاهش دهيد که سود و رضايت مشتريان شما خدشه¬دار نشود.
تمرکز بر بازدهي عملياتي به سازمان شما کمک مي¬کند تا دقيق¬تر عمل کند. نظير افزايش بازدهي، کاهش هزينه¬ها و افزايش کارايي فرآيندها. چگونه به شناسايي و حذف فرآيندهايي که باعث اتلاف منابع مي¬شوند مبادرت ورزيم؟
بازدهي عملياتي (OE)  و توليد ناب  هر دو جلوگيري از هدر رفتن منابع را به¬عنوان يکي از اصلي¬ترين و مهمترين هدف¬ها دنبال مي¬کنند. بنابراين اين بدين معني است که بايد تمام فرآيندهايي که منابع (زمان، پول، نيروي انساني، تلاش و ...) هزينه مي¬شوند و منجر به هيچ ارزش¬افزوده¬اي براي خدمت يا محصول شما نمي-شوند را شناسايي کرد سپس به حذف اين مشکل اقدامات اصلاحي را انجام داد. و نهايتاً نتايج بايد قابل اندازه¬گيري، فوري و قابل تحمل باشد.
معمولاً 9 دليل عمده اتلاف منابع در سازمان¬ها شناسايي مي¬شوند که عبارتند از: اضافه توليد، تأخيرات، حمل و نقل نامطمئن، موجودي انبار بيش از حد، کالاهايي معيوب، طراحي نامناسب، فرآيندهاي پيچيده، تجهيزات قديمي و ناکارآمد، کارمندان کم¬تجربه.


گواهينامه مديريت کيفيت
براي ارزيابی وضعيت انجام کارها و کيفيت محصولات شرکت بايد پارامترهايي کمي را براي سنجش وضعيت تعريف کرد و از اين روش به ارزيابي شرکت پرداخت. يکي از ابزارهاي کارآمد براي مديريت کيفيت در يک شرکت استفاده از ابزار مديريت کيفيت ISO است. در اين فرآيند شخص ثالثي به ارزيابي فرآيندهاي شرکت مي¬پردازد و کارآمدي شرکت و محصولات را براساس استانداردهايي اندازه¬گيري مي-کند.
در نظر برخي از کارآفرينان بسياري از کميت¬ها مانند کيفيت، تحويل در موعد مقرر، ايمني و رضايت کارآمندان را نمي¬توان کمي ساخت؛ ولي به طور مثال مي¬توان براي کيفيت از تعداد محصولات برگشتي، تعداد شکايات نمايندگي¬ها به عنوان يک معيار استفاده کرد. براي اينکه آثار زيست محيطي شرکت در محدوده استاندارد قرار داشته باشد مي¬توان ازاستاندارد محيط زيستي ISO 14001 استفاده کرد.


گواهينامه ايزو
ISO 9000: مرجع بين¬المللي براي تضمين استانداردکردن فرآيندهاي بکار رفته در کسب وکار؛ اين فرآيندها براساس فرآيندهاي شرکت راهبر و پيشرو در جهان تنظيم مي شود و داشتن گواهينامه ايزو 9000 به مشتريان شرکت نوعي از اطمينان را به مشتريان براي تجارت با شرکت دارنده گواهينامه مي¬دهد.
ISO 9001:2000: آخرين ويرايش سيستم مديريت کيفيت است که هم¬اکنون بيش از 300،000 سازمان در دنيا آن را کسب کرده¬اند.
ISO 14000: اين استاندارد در درجه اول به مسايل زيست محيطي مي¬پردازد و به دنبال کاستن اثرات مضر فعاليت¬هاي شرکت بر محيط زيست است.
به کاربردن استاندارهاي ايزو براي شرکت¬هاي کوچک مي¬تواند مزاياي زير را دربر داشته باشد:
فرآيندها بعد از ارزيابي و استانداردشدن به پرسنل ارائه مي¬شود
تربيت نيروي انساني جديد آسان¬تر است.
مشکلات راحت¬تر مشخص مي¬شود و نتايج بهتري بدست مي¬آيد.
رضايت مشتريان بيشتر مي¬شود.
درک نيازمندي¬هاي مشتريان افزايش مي¬يابد.
درک شرکت از وضعيت رقبا و بازار و ديگر مسايل مهم بيشتر مي¬شود.
تأمين کنندگان مواد اوليه بيشتر به شکل همکاران و شرکا با شما به همکاري مي¬پردازند.
ارتباطات با محيط بيرون بهبود مي¬يابد.
دانش کارمندان شرکت بيشتر مي¬شود.
مشارکت کارمندان در امور شرکت بيشتر مي¬شود.
براي اخذ گواهينامه ايزو سه مرحله اصلي زير بايد انجام شود:
برنامه¬ريزي شامل تعيين اهداف و تربيت سازماني
اجرا و مستند کردن کليه فرآيندهاي شرکت
انجام  مراحل ثبت، گرفتن گواهينامه و امور مرتبط

کانال تلگرام conference.ac


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله