چک لیست گردآوری و تحلیل داده ها در تدوین پایان نامه و مقاله

مدیر ۱۱ بهمن ۹۴

چک لیست گردآوری و تحلیل داده ها در تدوین پایان نامه و مقاله

تحلیل آماری

—آیا روش پژوهش با رویکرد و هدف اولیه همخوانی دارد؟

—

—آیا روش شناسی مورد استفاده با نوع پرسشها تناسب دارد؟

—

—آیا از روایی و پایایی ابزار مورد استفاده اطمینان دارید؟

—

—آیا جامعه پژوهش و ویژگیهای آن به خوبی توصیف شده است؟

—

—آیا روش نمونه گیری با پرسشهای پژوهش متناسب است؟

—آیا حجم و کیفیت داده های گردآمده برای تحلیل مناسب است؟

—

— آیا در گردآوری و تحلیل داده ها از سوگیری پرهیز شده است؟

—

—آیا تاثیرعوامل خطا در گردآوری و تحلیل به حداقل رسیده است؟

—

—آیا داده های گردآوری شده پاسخگوی پرسشهای پژوهش است؟

—

—آیا در گردآوری داده ها اصول اخلاق پژوهش رعایت شده است؟

 

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *