امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 بسیج امکانات و منابع علم مدیریت

بسيج منابع و امكانات:

شامل موارد ذيل مي باشد:

 1. تأمين عناصر انساني (‌مديريت منابع انساني )
 2. مديريت بازار يابي
 3. تأمين منابع مالي يا مديريت مالي
 4. تأمين مواد و وسايل یا مدیریت لجستیک
 5. تأمين و استفاده از منابع حقوقي .

 

مديريت منابع انساني :‌

1-فرآيند شناسايي ، انتخاب ، استخدام ، تربيت و پرورش نيروي انساني به منظور نيل به اهداف سازمان را مديريت منابع انساني گويند.

2-فرآيندي كه بوسيله آن عرضه كار در داخل و خارج سازمان با تقاضاي سازمان براي نيروي انساني مطابقت داده می شود.

3-فرآيندي كه بوسيله آن سازمان معين مي كند براي نيل به اهداف سازماني به چه تعداد كارمند با چه      تخصص هايي و براي چه مشاغلي و در چه زماني نياز دارد .

 

فراگرد مديريت منابع انساني :‌

 1. پيش بيني و برنامه ريزي منابع انساني
 2. كارمند يابي
 3. انتخاب
 4. توجيه و راهنمايي
 5. حركت
 6. ترك خدمت يا انفصال

 

مراحل برنامه ريزي نيروي انساني :‌

الف تعيين موجودي نيروي انساني در سازمان :‌

در اين مرحله خصوصيات نيروي انساني موجود در سازمان به منظور تهيه ي فهرستي از تخصص ها و مهارتهاي موجود در سازمان انجام مي شود يا به عبارت ديگر اين مرحله به دنبال تعيين اين مطلب است كه چه مهارتهايي در درون سازمان وجود دارد .

ب) بررسي اهداف آتي سازمان :‌

يعني با توجه به اهداف و استراتژي هاي سازمان در آينده تعداد افراد و نوع تخصص هاي مورد نياز را برآورد كنيم .

ج) برآورد نيروي انساني مورد نياز ( تقاضا براي نيروي انساني ):

در اين مرحله تعداد و نوع نيروي انساني مورد نياز مشخص مي شود كه معمولاً‌ مهمترين مبناي آن تقاضا براي توليدات سازمان است .

د)برآورد عرضه نيروي انساني :‌

در اين مرحله تعيين مي شود كه افراد مورد نياز را از كجا و چگونه پيدا كنيم دو راه حل وجود دارد ؛‌ اول  استفاده از نيروهاي داخل سازمان و دوم استفاده از نيروهاي خارج از سازمان .

و)مقايسه عرضه و تقاضا :

در اين مرحله سه وضعيت ممكن است بوجود آيد :‌

حالت اول : ‌تقاضاي مساوي عرضه است. در اين مرحله اقدامي لازم نيست مگر در موارد خاصي كه با برگزاري آموزهاي ضمن خدمت نياز سازمان را در بعد نيروي انساني مرتفع مي سازيم .

حالت دوم:‌ تقاضا بيشتر از عرضه ( كسري نيروي انساني ) :‌ يعني نياز سازمان به نيروي انساني بيشتر از تعدادي است كه در حال حاضر در سازمان وجود دارد و اين كمبود را با روشهايي مانند كارمند يابي و استخدام حل مي نمائيم .

حالت سوم :‌ عرضه بيشتر از تقاضا :‌ در اين مرحله عرضه بيشتر از تقاضاي مورد نياز سازمان بوده يا به اصطلاح مازاد نيروي انساني وجود دارد كه بايد از طريق روش هايي مانند بازنشستگي زودرس ،‌ بركناري ،‌ كاهش ساعات كاري و ... آنرا حل نمود .

 

 

2- تعريف كارمنديابي :‌

فرآيندي كه بوسيله آن كساني را كه به نظر مي رسد توانايي بالقوه عضويت در سازمان و انجام وظايف محوله را دارند شناسايي و موجبات جذب آنها فراهم مي شود كارمند يابي يك فرآيند واسطه اي است يعني واسطه بين متقاضيان كار و استخدام كنندگان .

كارمند يابي از دو طريق انجام مي شود :

 1. داخلي :‌ مانند اعلان شغل
 2. خارجي : مانند آگهي يا مؤسسات كاريابي

 

3 . انتخاب :

در اين مرحله افراد ارزيابي شده و از ميان آنها كساني كه شايستگي لازم را دارند برگزيده مي شود

 

4-توجيه و راهنمايي :

‌يعني آشنا ساختن كاركنان با وظايف و موقعيتهاي شغليشان از طريق دوره هاي توجيهي و ضمن خدمت

 

5-حركت :‌

شامل انتقال ، ارتقاء ‌، ‌تنزل درجه ،‌ پر كردن منسب هاي خالي يا به اصطلاح جابجايي كاركنان در     پست هاي مختلف مي باشد .

 

6-ترك خدمت و انفصال :

‌به چند صورت مانند بازنشستگي ،‌ از كار افتادگي ،‌ اخراج ،‌ مرگ و انتقال به سازمانهاي ديگر نمود پيدا  مي كند .

تعريف مديريت بازاريابي :‌

فرآيند تجزيه و تحليل ، برنامه ريزي ، ‌اجرا و كنترل برنامه هايي كه هدف آن ايجاد سطح مطلوبي از معاملات بازرگاني در بازار هاي مورد نظر جهت حصول اهداف سازماني است.

 

 

 

وظايف مدير بازاريابي :

-هدف گذاري و تعيين راهبردهاي بازاريابي :‌

ـ‌ برنامه ريزي در زمينه p4 ( آميخته بازاريابي = ابزار های بازاريابي :محصول ـ قيمت ـ‌ توزيع ـ‌ ترفيع )

ـ‌ تحقيقات بازاريابي به منظور شناسايي زمينه هاي جديد در بازار

ـ‌ ايجاد تقاضا و تعادل نمودن تقاضا.

 

تعريف مديريت مالي :‌

جريان تصميم گيري بر اساس جمع آوري اطلاعات در ارتباط با ثبت و گزارش صحيح رويدادهاي مالي و پيش بيني وقايع بر مبناي مدلهاي اقتصادي يا مديريت جريان نقدينگي و نظارت بر اين جريان .

مديريت پشتيباني :

برای تأمين ،‌ نگهداري و عرضه مواد و تجهيزات ،‌ تداركات و حمل و نقل است .

کانال تلگرام conference.ac

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

 

وب سایت Conference.ac یک پورتال جامع اطلاع رسانی در زمینه ارائه آخرین اطلاعات، اخبار و رویدادهای علمی، آموزشی و پژوهشی داخلی و بین المللی در رشته های متنوع علوم انسانی، مدیریت، فناوری، مهندسی، صنایع، روانشناسی، مالی، کارآفرینی و ده ها حوزه و رشته دیگر است. به عنوان یک مرجع بی طرف، این وب سایت به معرفی، ارزیابی و رتبه بندی همایش ها، کنفرانس ها ، سمینار ها و رویدادهای علمی، آموزشی و پژوهشی معتبر داخلی و بین المللی پرداخته و اطلاعات کامل و جامعی را از برگزار کنندگان، نحوه برگزاری، نحوه حضور، کیفیت و محل برگزاری به کاربران ارائه می نماید.

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله