امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 مدیریت استراتژیک

تعریف استراتژی:

  • مینتزبرگ 5 تعریف را برای استراتژی ارائه داد که به 5P معروف است:

Plan(نقشه)

Ploy(سیاست)

Pattern(الگو)

Position(موقعیت)

Perspective(دیدگاه).

2-از دیدگاه پیتر دراکر استراتژی یک اقدام هدف دار است.

3-از نظر مور طرحی برای اقدام است یعنی تصوری پیش از اقدام.

4- طرح جامع و یکپارچه ای است که برای اطمینان از دستیابی به هدف های اساسی موسسه تنظیم       می شود.

الگو های استراتژی سازی:

1-الگوی کار سالار:

در این الگو یک فرد پرتوان که معمولا مدیریت ارشد سازمان است استراتژی را ارائه می دهد و در این راه ممکن است علاوه بر قدرت سازمانی از قدرت شخصی خود نیز استفاده کند . مطابق این الگو بسیاری از مدیران ارشد بخصوص مدیران جوان مشتاق اند بسازند تا اداره کننده صرف باشند.

  • الگوی انطباقی:

در این الگو سازمان سعی می کند با اقدامات کوتاه و تدریجی خود را با محیط منطبق کند. تصمیمات استراتژی ساز در این الگو ماهیتی درمان کننده دارد. و سازمان در این شرایط انفعالی برخورد کرده و سعی می کند خود را با شرایطی که بر آن تحمیل شده وفق دهد.

3-الگوی برنامه ریزی:

در این الگو بر اساس تحلیل های منظم و براساس برنامه ای مشخص و منسجم و با لحاظ شرایط آینده استراتژی تدوین می شود.

تعریف برنامه ریزی استراتژیک:

1- کوششی سازمان یافته و منظم برای تصمیمات مبنایی و اجرای اقدامات زیربنایی برای دستیابی به اهداف سازمان.

2-مجموعه تصمیمات و فعالیتهای که از تنظیم و اجرای استراتژی های طراحی شده برای کسب اهداف یک سازمان ناشی شده باشد.

3-برنامه ای آینده نگر و گسترده برای کسب اهداف سازمان

4-تعیین اهداف استراتژیک، اجرا و کسب آنها

5- تصمیمات اساسی در مورد مسائل عمده سازمان و دستیابی به اهداف کلیدی.

ویژگی تصمیمات استراتژیک:

1-مبتنی بر تصمیمات مدیریت عالی

2-بکارگیری بیشتر منابع سازمان

3-افق زمانی بلند مدت

4-آینده نگر

5- چند بعدی و چند چانبه

6- بررسی و لحاظ عوامل خارجی.

 

فرایند برنامه ریزی استراتژیک:

1-تعیین ماموریت و رسالت سازمان

2-تجزیه و تحلیل محیط خارجی( از حیث فرصت ها و تهدیدات)

3- تجزیه و تحلیل محیط داخلی( ازحیث نقاط قوت و ضعف)

4- ارائه راه حل های مختلف

5- ارزیابی راه حل ها

6- تعیین اهداف بلند مدت و انتخاب استراتژی اصلی برای دستیابی به آن

7- تعیین اهداف سالیانه و استراتژی کوتاه مدت برای دستیابی به آن و سازگاری به اهداف بلندمدت

8- اجرای تصمیمات

  • ارزیابی و کنترل.

سطوح برنامه ریزی استراتژیک:

1-سطح مادر یا کلان:

در این سطح جهت گیری هایی برای کل سازمان تعیین می شود. از مهمترین فنون تدوین استراتژی در این سطح می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

*ماتریسBCG یا روش گروه مشاوران بوستون :

در این مدل براساس 2 شاخص نرخ رشد و سهم بازار موقعیت سازمان را در 4 حالت پیش بینی نموده و مطابق با هر حالت راهبرد متناسب را توصیه نمودند.1- سهم کم/ رشد زیاد: یعنی یک موقعیت رقابتی ضعیف در یک صنعت رو به رشد. استراتژی مناسب بکار گیری منابع برای تغییر وضعیت موجود و در جهت رشد است.2- سهم زیاد/ رشد زیاد: یعنی یک موقعیت رقابتی غالب در یک صنعت رو به رشد. راهبرد مناسب افزایش منابع و توسعه فعالیت است. 3-سهم زیاد/ رشد کم: یعنی یک موقعیت رقابتی غالب در یک صنعت با رشد کم است راهبرد متناسب حفظ وضع موجود است.4-سهم کم/ رشدکم: یعنی موقعیت رقابتی ضعیف در یک صنعت دارای رشد کم . که راهبرد مناسب عدم سرمایه گذاری و فروش دارایی است.

*مدل 7S مک کینزی:

این گروه 7 عامل کلیدی برای موفقیت سازمان در بلندمدت ارائه نمودند و بیان داشتند که باید این عوامل در برنامه ریزی لحاظ شود. این عوامل عبارتند از: ساختار، راهبرد، سیستم، کارکنان، مهارت، سبک، ارزشهای مشترک.

*الگوی مبتنی بر 5 نیروی رقابتی مایکل پورتر:

مطابق این مدل هنگام تدوین استراتژی باید 5 عامل مدنظر قرار گیرد:1-محصولات جدید رقبای جدید   2- قدرت چانه زنی مشتریان3-قدرت چانه زنی تامین کنندگان مواد اولیه 4- محصولات جایگزین         5- رقابت بین شرکتهای موجود در یک صنعت.

* استراتژی های برخورد با دولت:

شرکت براساس 2 شاخص اهمیت موضوع و قدرت شرکت یکی از استراتژیهای ذیل را در برخورد با دولت بکار می گیرد:

1-راهبرد تغییر: زمانی که موضوع با اهمیت و شرکت از قدرت کافی برخوردار باشد. از این استراتژی استفاده می شود

2- راهبرد اتحاد: اگر قدرت شرکت کم و موضوع با اهمیت باشد. شرکت برای گریز از مخاطره ها اتحاد می کند.

  • استراتژی پرهیز: اگر سازمان قدرت زیادی دارد اما موضوع کم اهمیت باشد، سعی می کند با دولت برخورد نکند بلکه آن را دور بزند.

4-همراهی: اگر قدرت شرکت کم و موضوع کم اهمیت باشد از این راهبرد استفاده می شود.

 

2- سطح موسسه:

در این سطح استراتژی های سطح مادر برای بخش های مختلف تبدیل می شود. مهمترین فنون آن عبارتند از:

*راهبرد رقابتی:

شامل 4 راهبرد است: 1- متمایز ساختن: یعنی متمایز ساختن محصولات و خدمات خود از رقبا- مناسب سازمانهای است که بدنبال مزیت رقابتی هستند.2-پیشتازی در صرفه جویی و کاهش هزینه: هدف به حداقل رساندن هزینه ها در قیاس با رقبا است3-صرف هزینه به طور متمرکز: اگر سازمان در بازار محدود رقابت کند و درصدد کاهش هزینه باشد می تواند بر یک بخش از بازار متمرکز شده و نیاز های آن بخش را به نحو احسن تامین نماید.4-متمایز ساختن به صورت متمرکز: سازمانی که به صورت محدود رقابت    می کند و در جهت دستیابی به مزیت رقابتی سعی می کند محصولات برتر خود را برای یک ناحیه ارائه دهد.

*راهبرد انطباقی:

سازمان با هدف سازگاری با محیط خارجی از روشهای ذیل استفاده می کند: 1-پیشروی: بدنبال کشف موقعیت جدید برای رشد است و مناسب محیط های پویا2- تدافعی: بدنبال حفظ ثبات و وضعیت فعلی است 3- تحلیل گری: در عین حفظ وضع وجود به طور گزینشی درصدد فرصت های جدید نیز هست   4- واکنشی: بر ضرورت پاسخگویی به تحرکات محیطی تهدید کننده برای حفظ حیات تاکید دارد.

 

*چرخه حیات محصول:

طبق این مدل باید در هر مرحله از چرخه حیات محصول استراتژی متناسب انتخاب شود. 1- معرفی (هدف نفوذ در بازار است)2-رشد( سرمایه گذاری با هدف پیدا کردن جایگاه در میان مشتریان)3-بلوغ و اشباع( هدف حفظ وضع موجود)4-افول( از رده خارج کردن محصول).

 

  • راهبرد سطح وظیفه، عملیاتی یا فنی:

نحوه فعالیت در هر ناحیه وظیفه ای در حمایت از راهبرد سطح موسسه است. مانند تدوین استراتژی در بخش منابع انسانی، بازاریابی، تحقیق و توسعه، تولید و ...

تعریف مدیریت استراتژیک:

فرایند تدوین، اجرا، و ارزیابی استراتژی با هدف دستیابی به اهداف اساسی سازمان است.

کانال تلگرام conference.ac

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

 

وب سایت Conference.ac یک پورتال جامع اطلاع رسانی در زمینه ارائه آخرین اطلاعات، اخبار و رویدادهای علمی، آموزشی و پژوهشی داخلی و بین المللی در رشته های متنوع علوم انسانی، مدیریت، فناوری، مهندسی، صنایع، روانشناسی، مالی، کارآفرینی و ده ها حوزه و رشته دیگر است. به عنوان یک مرجع بی طرف، این وب سایت به معرفی، ارزیابی و رتبه بندی همایش ها، کنفرانس ها ، سمینار ها و رویدادهای علمی، آموزشی و پژوهشی معتبر داخلی و بین المللی پرداخته و اطلاعات کامل و جامعی را از برگزار کنندگان، نحوه برگزاری، نحوه حضور، کیفیت و محل برگزاری به کاربران ارائه می نماید.

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله