راه های تعیین روایی سازه در ازمون های هنجار-مرجع

مدیر ۲۴ بهمن ۹۴

راه های تعیین روایی سازه در ازمون های هنجار-مرجع

 

۱-تعیین همبستگی آزمون باسایر آزمون های روا

روایی همگرا: وقتی آزمون جدید با آزمون موجود، که برای اندازه گیری همان سازه ساخته شده است،دارای همبستگی زیادی باشد، آزمون جدید نیز برای اندازه گیری آن سازه رواست. این روایی را روایی همگرا                  می گوییم.

روایی واگرا یا تمیزی:

آزمون مورد نظر نباید با آزمون های دیگر که سازه های متفاوتی را اندازه گیری می کنند ،همبستگی داشته باشد.این را روایی واگرا می گویند.

۲- تمایز سنی

(اگر سن یک عامل مهم ویژگی مورد اندازه گیری باشد(مانند آزمون هوش وکسلر)، آنگاه نمرات آن آزمون  باید با بالا رفتن سن ،پیشرفت نشان دهد).

۳ تحلیل عاملی (factor analysis)

۴- بررسی همسانی درونی :

محاسبه همبستگی نمرات آزمون های فرعی با نمره کل آزمون(توجه :خرده آزمون ها نباید بایکدیگر همبستگی زیادی داشته باشند،زیرا در چنین حالتی همه ی آنها یک چیز را اندازه گیری می کنند).

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *