در طراحی پرسشنامه کیفی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

مدیر ۱۸ بهمن ۹۴

در طراحی پرسشنامه کیفی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

پرسشنامه پایان نامه

نویسنده: دکتر مرادی

برای طراحی پرسشنامه، پژوهشگر بایستی به نکات زیر توجه کند:

۱-در طراحی پرسش ها بایستی از لغاتی استفاده کرد که برای پاسخگو مفهوم باشد.

۲-تعیین چارچوب زمانی و مکانی برای سوالات ضروری است.

۳-ابتدا سوالات راحت و سپس پرسشهای سخت بایستی مطرح شود.

۴-سوالات کوتاه بهترین سوالاتند.

۵-از طرح سوالاتی که پاسخ دهنده را به پاسخ خاصی هدایت می کند، باید اجتناب کرد.

۶-از ارائه سوالات منفی خودداری کنید چرا که ممکن است به طور ناخودآگاه کلمات منفی نادیده گرفته شوند و پاسخ دهنده جواب نادرست به سوال بدهد.

۷-به آرایش، ترتیب و توالی سوالات توجه کنید تا بهترین نتیجه را از پرسشنامه دریافت کنید.

۸-با به کارگیری ابزارهای انگیزشی نرخ ارجاع پرسشنامه را افزایش دهید.

۹-پس از تدوین پرسشنامه به منظور بررسی کیفیت و روایی آن بایستی با ارائه سوالات به بخشی از جامعه آماری صاحبنطران حوزه پژوهش،پرسشنامه را اصلاح و تکمیل نماییدتا هر گونه ابهام در سوالات حذف شده و بازدهی حداکثری از توزیع پرسشنامه حاصل شود.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *