ارکان مقاله یک مقاله ی علمی پژوهشی از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

مدیر ۲۴ بهمن ۹۴

ارکان مقاله یک مقاله ی علمی پژوهشی از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

ارکان مقالهارکان مقاله :یک مقاله ی علمی پژوهشی از چه قسمتهایی تشکیل شده است.

  • انتخاب موضوع: کوتاه، خلاصه، ادای حق مطلب(بیان کننده ی کلیه مطالب تحقیق باشد)(قلمرو مکانی و زمانی الزامی است)(بازه ی زمانی که داده های تحقیق از آن استخراج می شود)(محل مورد نظر که راجع به آن تحقیق می شود).

مثال : مدیریت زنجیره ی تامین در دپارتمان بازار یابی

مطالعه ی موردی(مورد کاوی): صنایع ایران خودرو (۱۳۹۲-۱۳۸۵)

  • چکیده: بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کلمه می باشد(نصف صفحه)مقدمه + ۲ خط روش شناسی، مدلینگ(روش دلفی، ضریب آلفای کدونباخ) + نتیجه گیری تحقیق

 

  • واژگان کلیدی(واژگان کلیدی،واژه های کلیدی) :بین ۳ تا ۵ کلمه : زنجیره تامین، بازار یابی، ایران خودرو(برای جستجو برای پیشینه تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد)

 

  • مقدمه: ۱.۵ تا ۲ صفحه راجع به عنوان موضوع + اهداف تحقیق+ توضیحات کلی در مورد واژگان کلیدی

 

  • ادبیات(پیشینه تحقیق) : در واقع چکیده ی مقالات نفرات قبلی است. هر چه پیشینه ی تحقیق بیشتر باشد ، مقاله از اعتبار بیشتری برخوردار است.

 

  • مبانی(مدل)(چارچوب) نظری( روش شناسی) : اهداف+پرسشهای تحقیق+فروض تحقیق+مدل

 

این بخش مهمترین بخش مقاله است.یک پرسش اصلی و ۲ پرسش فرعی مطرح شود.به تعداد پرسش فرعی، فرضیه داریم.تبدیل پرسش به جمله خبری

مدل : -روش دلفی، – روش معادلات ساختاری، لیزرل

  • تجزیه و تحلیل داده ها: Y=X1+X2+…+e0

Y : متغییر وابسته( دپارتمان بازاریابی)

X1,X2,… : متغییرهای مستقل

X1: تصمیم گیری مدیران ارشد

X2 : ارقام ریسک اعتباری در بازاریابی

e0 : جزء خطا

  • نتیجه گیری و پیشنهادات : در حد سه یا چهار سطر
  • منابع : فارسی، غیر فارسی(روش شیکاگویی )

نکته : چکیده و واژگان کلیدی را در آخر می نویسیم. استاندارد واژگان کلیدی، بین سه تا پنج کلمه است.

در ایران دو سایت تخصصی برای سرچ مقالات وجود دارد.

www.sid.ir

( ماهانه ۳۰ مقاله )www.Noormags.ir

مقاله فارسی و Base

مقاله انگلیسی

مثال : risk management+2015

جزوات و مطالب درسی در سایت Tahlilclub.com قرار دارد.

-آدرس انجمن مدیریت

-انجمن دانشجویان/مدیریت صنعتی/روش تحقیق

۱-فرمت رزومه استاندارد فارسی

۲-فرمت رزومه استاندارد انگلیسی+سایت دانشگاه های امریکا+ Cover letter

۳-فرمت استاندارد پروپوزال( کارشناسی ارشد )

۴- فرمت نوشتن پایان نامه ( ۵ فصل ) + ( نمونه )

۵- عضویت در انجمن مدیریت ایران(Iranmanagement.com )

۶-آموزش کتاب لیزرل+ نرم افزار

۷-شهرداری قلهک+خ میر الماسی(دکتر مرادی مدرس نرم افزار لیزرل)

۸-کانون کارشناسان

سایت های مقالات انگلیسی : چکیده رایگان است.

 

سبز رنگEmeral

 نماد کله ی اسبSpringer

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *